Bybelteks Hoofstuk PowerPoint en Word Datum
1 Johannes
5:9-13
Powerpoint (674 KB) - Word (132 KB)
7de Sondag in Pase 24 Mei 2009
1 Johannes
5:9-13 (2de weergawe)
Powerpoint (674 KB) - Word (132 KB)
7de Sondag in Pase 20 Mei 2012
1 Konings
2:10-12 en 3:3-1
Powerpoint (861 KB) - Word (64 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd - 16 Augustus 2009
1 Konings
3:5-12
Powerpoint (858 KB) - Word (114 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd - 24 Julie 2011
1 Konings
17:8-16
Powerpoint (758 KB) - Word (96 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 11 November 2012
1 Konings
17:8-24
Powerpoint (596 KB) - Word (64 KB)
1ste Sondag in Koninkrykstyd - 10 Junie 2007
1 Konings
17:8-24
Powerpoint (785 KB) - Word (122 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd - 9 Junie 2013
1 Konings
18:21-39
Powerpoint (1.44 MB) - Word (220 KB)
2de Sondag in Koninkrykstyd (Omgewingsondag) - 2 Junie 2013
1 Konings
19:1-15
Powerpoint (609 KB) - Word (57 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd - 24 Junie 2007
1 Konings
19:1-15 (2de weergawe)
Powerpoint (1.3 MB) - Word (154 KB)
5de Sondag in Koninkrykstyd - 23 Junie 2013
1 Konings
19:4-8
Powerpoint (932 KB) - Word (107 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd en 2de Sondag in Seisoen van Barmhartigheid - 12 Augustus 2012
1 Konings 19:9-18 PowerPoint (1.16 MB) - Word (59 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd 10 Augustus 2008
1 Konings
21:1-21
Powerpoint (871 KB) - Word (62 KB)
2de Sondag in Koninkrykstyd - 17 Junie 2007
1 Konings
21:1-21 (2de weergawe)
Powerpoint (1 MB) - Word (267 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd - 16 Junie 2013
1 Korintiërs
1:1-9
Powerpoint (596 KB) - Word (71 KB)
2de Sondag van Epifanie 16 Januarie 2011
1 Korintiërs
1:10-18
Powerpoint (630 KB) - Word (75 KB)
3de Sondag van Epifanie 23 Januarie 2011
1 Korintiërs
7:29-31
Powerpoint (2.47 MB) - Word (122 KB)
3de Sondag van Epifanie 22 Januarie 2012
1 Korintiërs
8:1-13
Powerpoint (701 KB) - Word (100 KB)
4de Sondag van Epifanie 29 Januarie 2012
1 Korintiërs
9:16-23
Powerpoint (1.1 MB) - Word (103 KB) 5de Sondag van Epifanie 5 Februarie 2012
1 Korintiërs
10:1-13
Powerpoint (1.1 MB) - Word (123 KB) 3de Sondag in Lydenstyd 3 Maart 2013
1 Korintiërs
15:1-11
Powerpoint (1.36 MB) - Word (140 KB) Paassondag - 8 April 2012
1 Korintiërs
15:19-26
Powerpoint (619 KB) - Word (74 KB)
Paassondag - 8 April 2007
1 Petrus 1:3-9 Powerpoint (1.03 MB) - Word (51 KB) 2de Sondag in Paastyd 30 Maart 2008
1 Petrus 1:17-23 Powerpoint (1.66 MB) - Word (52 KB) 3de Sondag in Paastyd 6 April 2008
1 Petrus 2:1-10 Powerpoint (958 KB) - Word (96 KB) 5de Sondag in Paastyd 20 April 2008
1 Petrus 2:18-25 Powerpoint (819 KB) - Word (56 KB) 4de Sondag in Paastyd 13 April 2008
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 Powerpoint (1.31 MB) - Word (66 KB) 7de Sondag in Paastyd 4 Mei 2008
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 (tweede weergawe) Powerpoint (1.31 MB) - Word (87 KB) 7de Sondag in Paastyd 5 Junie 2011
1 Samuel 2:18-20, 26 Powerpoint (561 KB) - Word (109 KB) Sondag na Kersfees 27 Desember 2009
1 Samuel 3:1-10 POWERPOINT (1.352 MB) - WORD (52 KB) 2de Sondag van Epifanie 18 Januarie 2009
1 Samuel
3:1-11
20ste Sondag in Koninkrykstyd 29 Oktober 2006
1 Samuel
15:34-16:13
Powerpoint (1.10 MB) - Word (59 KB) 1ste Sondag in Koninkrykstyd 14 Junie 2009
1 Samuel 17:57-18:5 & 10-16 Powerpoint (1.13 MB) - Word (69 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd 21 Junie 2009

1 Tessalonisense

1:1-10

PowerPoint (1024 KB) - Word (65 KB)

22ste Sondag in Koninkrykstyd 19 Oktober 2008

1 Tessalonisense

2:1-8

PowerPoint (1.187 MB) - Word (74 KB)

23ste Sondag in Koninkrykstyd 26 Oktober 2008

1 Tessalonisense

2:6-13 PowerPoint (920 KB) - Word (71 KB)

24ste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2008

1 Tessalonisense

4:13-18

PowerPoint (632 KB) - Word (115 KB)

20ste Sondag in Koninkrykstyd 6 November 2011

1 Tessalonisense

5:1-11

PowerPoint (707 KB) - Word (66 KB)

21ste Sondag in Koninkrykstyd 13 November 2011

1 Timoteus 2:1-7 PowerPoint (518 KB) - Word (91 KB) 16de Sondag in Koninkrykstyd – 1ste Sondag: Seisoen van die Skepping – 19 September  2010
1 Timoteus 6:6-19 PowerPoint (2.436 MB) - Word (78 KB) 17de Sondag in Koninkrykstyd – 2de Sondag: Seisoen van die Skepping – 26 September  2010
2 Konings
2:1-15
Powerpoint (1.07 MB) - Word (95 KB)
Sondag van die Verheerliking - 19 Februarie 2012
2 Konings
2:1-14
Powerpoint (942 KB) - Word (103 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd 30 Junie 2013
2 Konings
5:1-14
Powerpoint (1 MB) - Word (66 KB)
6de Sondag van Epifanie 15 Februarie 2009
2 Konings
5:1-14
Powerpoint (881 KB) - Word (103 KB)
6de Sondag van Epifanie 12 Februarie 2012
2 Korintiërs 3:12-4:2 Powerpoint (655 KB) - Word (85 KB) Sondag van die Verheerliking - 14 Februarie 2010
2 Korintiërs 4:13-5:1 Powerpoint (729 KB) - Word (116 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd 10 Junie 2012
2 Korintiërs 5:6-17 Powerpoint (788 KB) - Word (104 KB) 3de Sondag in Koninkrykstyd 17 Junie 2012
2 Korintiërs
5:16-21
Powerpoint (611 KB) - Word (61 KB)
4de Lydensondag 18 Maart 2007
2 Korintiërs
5:16-21 (2de weergawe)
Powerpoint (1.26 MB) - Word (106 KB)
4de Lydensondag 10 Maart 2013
2 Korintiërs
6:1-13
Powerpoint (708 KB) - Word (102 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd 24 Junie 2012
2 Korintiërs
13:5-14
Powerpoint (1.18 MB) - Word (841 KB)
Drie-eenheidsondag 19 Junie 2011
2 Petrus
1:16-21
Powerpoint (933 KB) - Word (54 KB)
Sondag van die Verheerliking - 3 Februarie 2008
2 Samuel 1:1, 17-27 Powerpoint (724 KB) - Word (75 KB) 3de Sondag in Koninkrykstyd 28 Junie 2009
2 Samuel 5:1-5,9-10 Powerpoint (1.16 MB) - Word (70 KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 5 Julie 2009
2 Samuel 7:1-11,16 PowerPoint (956 KB) - Word (55 KB) 4de Sondag van Advent 21 Desember 2008
2 Tessalonisense
1:1-4, 11-12
Powerpoint (1.26 MB) - Word (53 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 4 November 2007
2 Tessalonisense (2de weergawe)
1:1-4, 11-12
Powerpoint (805 KB) - Word (105 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 3 November 2013
2 Tessalonisense
2:1-5, 13-17
Powerpoint (1 MB) - Word (57 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd - 11 November 2007
2 Tessalonisense (2de weergawe)
2:1-17
Powerpoint (1.36 MB) - Word (128 KB)
25ste Sondag in Koninkrykstyd - 10 November 2013
2 Tessalonisense (2de weergawe)
3:6-13
Powerpoint (1.88 MB) - Word (118 KB)
26ste Sondag in Koninkrykstyd - 17 November 2013
2 Timoteus 1:1-12 PowerPoint (1.242 MB) - Word (92 KB) 18de Sondag in Koninkrykstyd – 3de Sondag: Seisoen van die Skepping – 3 Oktober  2010
2 Timoteus 2:8-15 PowerPoint (4.37 MB) - Word (101 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd – 4de Sondag: Seisoen van die Skepping – 10 Oktober  2010
Amos
Amos 5:6-7,10-15
Powerpoint (665 KB) - Word (108 KB)
 
20ste Sondag in Koninkrykstyd - 14 Oktober 2012
Amos
7:7-17
Powerpoint (609 KB) - Word (53 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd - 15 Julie 2007
Amos
8:1-12
Powerpoint (1.55 MB) - Word (56 KB)
7de Sondag in Koninkrykstyd - 22 Julie 2007
Daniël
7:9-10, 13-14
Powerpoint (1.18 MB) - Word (107 KB)
Sondag van Christus die Koning – Feesdiens – 25 November 2012
Deuteronomium 4:32-40 Powerpoint (789 KB) - Word (72 KB) Triniteitsondag 18 Mei 2008
Deuteronomium 6:1-9 Powerpoint (1.13 MB) - Word (90 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd - 4 November 2012
Deuteronomium 18:15-20 POWERPOINT (783 KB) - WORD  (56 KB) 4de Sondag van Epifanie 1 Februarie 2009
Deuteronomium 30:15-20 Powerpoint (1.27 MB) - Word (90 KB) 6de Sondag van Epifanie 13 Februarie 2011
Efesiërs 1:3-14 Powerpoint (958 KB) - Word (62 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 12 Julie 2009
Efesiërs 1:15-23 Powerpoint (1.39 MB) - Word (55 KB) Hemelvaart 1 Mei 2008
Efesiërs 2:1-10 Powerpoint (743 KB) - Word (115 KB) 4de Sondag in Lydenstyd - 18 Maart 2012
Efesiërs 2:11-22 Powerpoint (868 KB) - Word (102 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 22 Julie 2012
Efesiërs
3:1-12
Powerpoint (1 MB) - Word (51 KB)
Epifaniefees - 6 Januarie 2008
Efesiërs
3:14-21
Powerpoint (837 KB) - Word (101 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd 29 Julie 2012
Efesiërs
5:8-14
Powerpoint (1.19 MB) - Word (75 KB)
4de Sondag in Lydenstyd - 2 Maart 2008
Esegiël
34:11-16, 20-24
Powerpoint (653 KB) - Word (99 KB)
Sondag van Christus die Koning 20 November 2011
Esegiël
37:1-14
Powerpoint (994 KB) - Word (60 KB)
5de Sondag in Lydenstyd - 9 Maart 2008
Eksodus 3:1-15 Powerpoint (900 KB) - Word (85 KB) 11de Sondag in Koninkrykstyd 28 Augustus 2011
Eksodus 16:2-15 Powerpoint (1.25 MB) - Word (115 KB) 10de Sondag in Koninkrykstyd – 1ste Sondag: Seisoen van die Barmhartigheid – 5 Augustus  2012
Eksodus 20:1-17 Powerpoint (842 KB) - Word (109 KB) 3de Sondag in Lydenstyd 15 Maart 2009
Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20 Powerpoint (849 KB) - Word (62 KB)

16de Sondag in Koninkrykstyd 2 Oktober 2011

Eksodus 32:1-14 Powerpoint (304 KB) - Word (110 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 9 Oktober 2011

Eksodus 34:29-35 Powerpoint (1.2 MB) - Word (91 KB)

Sondag van die Verheerliking - 10 Februarie 2013

Filippense

1:21-30

PowerPoint (1.18 MB) - Word (296 KB)

18de Sondag in Koninkrykstyd 21 September 2008

Filippense

2:1-13

PowerPoint (668 KB) - Word (71 KB)

19de Sondag in Koninkrykstyd 28 September 2008

Filippense 2:5-11 PowerPoint (1.22 MB) -Word (64 KB) 6de Sondag in Lydenstyd - 16 Maart 2008
Filippense 2:5-11 (2de weergawe) PowerPoint (1.26 MB) -Word (158 KB) 6de Sondag in Lydenstyd - 24 Maart 2013
Filippense

3:3-14

PowerPoint (1.13 MB) - Word (69 KB)

20ste Sondag in Koninkrykstyd 5 Oktober 2008

Filippense

3:3b-14

PowerPoint (1.1 MB) - Word (104 KB)

5de Lydensondag 17 Maart 2013

Filippense
3:17-4:1
Powerpoint (576 KB) - Word (65 KB)
Powerpoint (559 KB) - Word (131 KB)
Powerpoint (1.2 MB) - Word (100 KB)
2de Lydensondag 4 Maart 2007
2de Lydensondag 28 Februarie 2010
2de Lydensondag 24 Februarie 2013
Filippense 4:1-9

PowerPoint (850 KB) - Word (59 KB)

21ste Sondag in Koninkrykstyd 12 Oktober 2008

Galasiërs 2:15-21

PowerPoint (908 KB) - Word (135 KB)

2de Sondag in Koninkrykstyd 13 Junie 2010
Galasiërs 3:23-29

PowerPoint (616 KB) - Word (109 KB)

3de Sondag in Koninkrykstyd 20 Junie 2010
Galasiërs 5:1,13-25 PowerPoint (832 KB) - Word (118 KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 27 Junie 2010
Galasiërs 6:7-16 PowerPoint (578 KB) - Word (105 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 4 Julie 2010
Genesis 2:18-24 PowerPoint (808 KB) - Word(100 KB) 19de Sondag in Koninkrykstyd 7 Oktober 2012
Genesis 6:9-22; 7:24; 8:14–19

PowerPoint (1.14 MB) - Word(96 KB)

2de Sondag in Koninkrykstyd 1 Junie 2008
Genesis 9:8-17

PowerPoint (1.38 MB) - Word(90 KB)

1ste Sondag in Lydenstyd 26 Februarie 2012
Genesis 17:1-7, 15-16

PowerPoint (684 KB) - Word(108 KB)

2de Sondag in Lydenstyd 4 Maart 2012
Genesis 18:1-10 Powerpoint (1.1 MB) - Word (110 KB) 7de Sondag in Koninkrykstyd 18 Julie 2010
Genesis 18:20-32 Powerpoint (599 KB) - Word (109 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Julie 2010
Genesis 25:19-34 Powerpoint (760 KB) - Word (133KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 10 Julie 2011
Genesis 28:10-22 Powerpoint (1.4 MB) - Word (134KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 17 Julie 2011
Genesis 32

PowerPoint (961 KB) - Word (55 KB)

11de Sondag in Koninkrykstyd 3 Augustus 2008
Genesis 32 (tweede weergawe)

PowerPoint (759 KB) - Word (132 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 31 Julie 2011
Genesis 50 PowerPoint (1.22 MB) - Word (227 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 14 September 2008

Handelinge 1:1-11 Powerpoint (631 KB) - Word (103 KB) Hemelvaart 13 Mei 2010
Handelinge 1:1-11 (2de weergawe) Powerpoint (879 KB) - Word (103 KB) Hemelvaart 9 Mei 2013
Handelinge 1:1-11 (3de weergawe) Powerpoint (1.2 MB) - Word (159 KB) Hemelvaart 29 Mei 2014
Handelinge 1:6-14 Powerpoint (1.5 MB) - Word (115 KB) 7de Sondag in Pase 1 Junie 2014
Handelinge 2:1-21 Powerpoint (898 KB) - Word (94 KB) - VIDEO (6.44 MB) Pinksterfees 11 Mei 2008
Handelinge 2:1-21 (2de weergawe) Powerpoint (749 KB) - Word 115 KB) Pinksterfees 8 Junie 2014
Handelinge 2:14a, 22-32 Powerpoint (1.42 MB) - Word (128 KB) 2de Sondag in Pase 27 April 2014
Handelinge 2:36-41 Powerpoint (1.7 MB) - Word (103 KB) 3de Sondag in Pase 4 Mei 2014
Handelinge 2:42-47 Powerpoint (1.48 MB) - Word (117 KB) 4de Sondag in Pase 11 Mei 2014
Handelinge 3:12-19 Powerpoint (973 KB) - Word (120 KB) 3de Sondag in Pase 22 April 2012
Handelinge 4:4-12 Powerpoint (1.2 MB) - Word (59 KB) 4de Sondag in Pase 3 Mei 2009
Handelinge 4:32-35 Powerpoint (605 KB) - Word (59 KB) 2de Sondag in Pase 19 April 2009
Handelinge 5:27-32 Powerpoint (823 KB) - Word (100 KB) 2de Sondag in Pase 11 April 2010
Handelinge 6:1-7 Powerpoint (608 KB) - Word (120 KB) 6. Jerusalem - Reg geskied aan die Griekse weduwees - Pinkster 2010
Handelinge 7:55-60 Powerpoint (1.23 MB) - Word (93 KB) 5de Sondag in Pase 18 Mei 2014
Handelinge
8:14-17
Powerpoint (1.14 MB) - Word (57 KB)
1ste Sondag na Epifanie 14 Januarie 2007
Handelinge 8:26-40
Powerpoint (482 KB) - Word (127 KB)
7. Ethiopië - Lig breek deur vir 'n minister van finansies - Pinkster 2010
Handelinge 8:26-40
Powerpoint (616 KB) - Word (66 KB)
5de Sondag in Pase 10 Mei 2009
Handelinge 9:1-6
Powerpoint (883 KB) - Word (100 KB)
3de Sondag in Pase 18 April 2010
Handelinge
9:1-19
Powerpoint (1.18 MB) - Word (79 KB)
Sondag van Epifanie 7 Januarie 2007
Handelinge
9:36-43
Powerpoint (1.19 MB) - Word (113 KB) 4de Sondag in Pase 25 April 2010
Handelinge 10:1-48 Powerpoint (474 KB) - Word (99 KB) 8. Seserea - Die Gees val op Kornelius die Italiaanse kaptein - Pinkster 2010
Handelinge 10:34-43 Powerpoint (602 KB) - Word (113 KB) Paasfees 4 April 2010
Handelinge 10:34-43 (2de weergawe) Powerpoint (1.59 MB) - Word (129 KB) Paasfees 20 April 2014
Handelinge 10:44-48 Powerpoint (1.49 MB) - Word (59 KB) 6de Sondag in Pase 17 Mei 2009
Handelinge 16:11-40 Powerpoint (401 KB) - Word (82 KB) 9. Filippi - Eerste Europese gemeente gestig met Lidia, ‘n slavin en ‘n bewaarder - Pinkster 2010
Handelinge 17:16-34 Powerpoint (457 KB) - Word (104 KB) 10. Atene - In publieke gesprek oor geloof - Pinkster 2010
Handelinge 17:22-31 Powerpoint (677 KB) - Word (91 KB) 6de Sondag in Pase 29 Mei 2011
Handelinge 17:22-31 (2de weergawe) Powerpoint (2 MB) - Word (178 KB) 6de Sondag in Pase 25 Mei 2014
Handelinge 19:1-7 Powerpoint (1.65 MB) - Word (94 KB) 1ste Sondag in Epifanie 8 Januarie 2012
Hebreërs 1:1-4 POWERPOINT (987 KB) - WORD (53 KB) Sondag na Kersfees 28 Desember 2008
Hebreërs 2:10-18 Powerpoint (760 KB) - Word (68 KB) Sondag na Kersfees 26 Desember 2010
Hebreërs 4:14-5:9 Powerpoint (1.15 MB) - Word (58 KB) Goeie Vrydag 21 Maart 2008
Hebreërs 4:14-16; 5:7-9 Powerpoint (918 KB) - Word (64 KB) Goeie Vrydag 10 April 2009
Hebreërs 9:11-14 Powerpoint (734 KB) - Word (127 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd 1 November 2009
Hebreërs 9:23-28 Powerpoint (1.075 MB) - Word (80 KB) 22ste Sondag in Koninkrykstyd 8 November 2009
Hebreërs 10:11-25 Powerpoint (802 KB) - Word (168 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd 15 November 2009
Hebreërs
11:1-3
Powerpoint (492 KB) - Word(64 KB)

Muise video (7 MB)

10de Sondag in Koninkrykstyd - 12 Augustus 2007
Hebreërs
11:1-16
Powerpoint (789 KB) - Word(105 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd - 11 Augustus 2013
Hebreërs
11:29-12:2
Powerpoint (2 MB) - Word (67 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd - 19 Augustus 2007
Hebreërs
11:29-12:2 (2de weergawe)
Powerpoint (843 KB) - Word (103 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd - 18 Augustus 2013
Hebreërs
12:18-29
Powerpoint (700 KB) - Word (61 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd - 26 Augustus 2007
Hebreërs
12:18-29 (2de weergawe)
Powerpoint (1.83 MB) - Word (100 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd - 25 Augustus 2013
Hebreërs
13:1-8, 15-16
Powerpoint (1.23 MB) - Word (62 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd - 2 September 2007
Hosea
1:2-10
Powerpoint (715 KB) - Word (57 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd - 29 Julie 2007
Hosea 5:15-6:6

PowerPoint (904 KB) - Word (55 KB)

3de Sondag in Koninkrykstyd 8 Junie 2008
Hosea
11:1-11
Powerpoint (637 KB) - Word (61 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 5 Augustus 2007
Jakobus
5:7-11
Powerpoint (1 MB) - Word (54 KB)
3de Sondag in Advent - 16 Desember 2007
Jeremia
1:4-10
Powerpoint (752 KB) - Word (118 KB)
4de Sondag in Epifanie - 3 Februarie 2013
Jeremia
2:4-13
Powerpoint (954 KB) - Word (117 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd - 1 September 2013
Jeremia
4:11-12, 22-28
Powerpoint (1.56 MB) - Word (51 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd - 16 September 2007
Jeremia
4:11-12, 22-28 (2de weergawe)
Powerpoint (1.28 MB) - Word (107 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd - 15 September 2013
Jeremia
8:18-9:1
Powerpoint (1.26 MB) - Word (54 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd - 23 September 2007
Jeremia
8:18-9:1 (2de weergawe)
Powerpoint (783 KB) - Word (117 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd - 22 September 2013
Jeremia 14:7-10,19-22;15:1-5 Powerpoint (643 KB) - Word (60 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd - 24 Oktober 2010
Jeremia
18:1-11
Powerpoint (892 KB) - Word (63 KB) - Video(4 MB)
14de Sondag in Koninkrykstyd - 9 September 2007
Jeremia
18:1-11 (2de weergawe)
Powerpoint (623 KB) - Word (104 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd - 8 September 2013
Jeremia
23:1-6
Powerpoint (1.22 MB) - Word (57 KB)
25ste Sondag in Koninkrykstyd - "Christus die Koning" - 25 November 2007
Jeremia
31:7-9
Powerpoint (713 KB) - Word (103 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 28 Oktober 2012
Jeremia 31:31-34 Powerpoint (1.04 MB) - Word (70 KB) 5de Sondag in Lydenstyd - 29 Maart 2009
Jeremia 31:27-34 Powerpoint (1.46 MB) - Word (87 KB) 20ste Sondag in Koninkrykstyd - 17 Oktober 2010
Jeremia
32:1-3a,6-15
Powerpoint (1.27 MB) - Word (54 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd - 30 September 2007
Jeremia
32:1-3a,6-15 (2de weergawe)
Powerpoint (1.88 MB) - Word (121 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 29 September 2013
Jeremia 33:14-16 Powerpoint (661 KB) - Word (116 KB) 1ste Sondag van Advent 29 November 2009
Jesaja 1:1,10-20 Powerpoint (1.15 MB) - Word (124 KB) 10de Sondag in Koninkrykstyd – 2de Sondag in die Seisoen van Barmhartigheid – 8 Augustus 2010
Jesaja 2:1-5 Powerpoint (913 KB) - Word (125 KB) 1ste Sondag in Advent 1 Desember 2013
Jesaja 5:1-7 Powerpoint (1.4 MB) - Word (122 KB) 11de Sondag in Koninkrykstyd – 3de Sondag in die Seisoen van Barmhartigheid – 15 Augustus 2010
Jesaja
6:1-13
Powerpoint (1.48 MB) - Word (79 KB)
5de Sondag na Epifanie 11 Februarie 2007
Jesaja 6:1-8 Powerpoint (850 KB) - Word (572 KB) Triniteitsondag 7 Junie 2009
Jesaja 7:10-16 Powerpoint (1.44 MB) - Word (121 KB) 4de Sondag in Advent 22 Desember 2013
Jesaja 9:2-7 Powerpoint (601 KB) - Word (101 KB) Kersdag 25 Desember 2009
Jesaja 11:1-10 Powerpoint (1.97 MB) - Word (135 KB) 2de Sondag in Advent 8 Desember 2013
Jesaja 25:6-9 Powerpoint (990 KB) - Word (68 KB) Paasfees 12 April 2009
Jesaja 35:1-10 Powerpoint (1.78 MB) - Word (103 KB) 3de Sondag in Advent 15 Desember 2013
Jesaja 40:1-11 Powerpoint (1.96 MB) - Word (105 KB)
2de Sondag in Advent 4 Desember 2011
Jesaja 40:20-31 POWERPOINT (714 KB) - WORD (58 KB) 5de Sondag van Epifanie 8 Februarie 2009
Jesaja 42:1-9 Powerpoint (835 KB) - Word (79 KB) 1ste Sondag na Epifanie 9 Januarie 2011
Jesaja 43:1-7 Powerpoint (1.23 MB) - Word (101 KB) 1ste Sondag na Epifanie 13 Januarie 2013
Jesaja
43:16-21
Powerpoint (956 KB) - Word (69 KB)
5de Lydensondag 25 Maart 2007
Jesaja
49:1-7
Powerpoint (865 KB) - Word (52 KB)
2de Sondag na Epifanie - 20 Januarie 2008
Jesaja 49:8-16

Powerpoint (1.23 MB) - Word (56 KB)

1ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Mei 2008
Jesaja
50:4-9a
Powerpoint (607 KB) - Word (69 KB)
6de Lydensondag - Palmsondag - 1 April 2007
Jesaja
51:1-6
Powerpoint (926 KB) - Word (90 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd - 21 Augustus 2011
Jesaja 52:13-53:12 Powerpoint (1.3 MB) - Word (98 KB) Goeie Vrydag 22 April 2011
Jesaja 52:13-53:12 (2de) Powerpoint (1.45 MB) - Word (142 KB) Goeie Vrydag 6 April 2012
Jesaja 53:4-12 Powerpoint (737 KB) - Word (104 KB) 21ste Sondag in Koninkrykstyd – 21 Oktober 2012
Jesaja
55:1-9
Powerpoint (823 KB) - Word (61 KB)
3de Lydensondag 11 Maart 2007
Jesaja
56:1,6-8
Powerpoint (688 KB) - Word (125 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 14 Augustus 2011
Jesaja 58:1-9a (9b-12) Powerpoint (798 KB) - Word (82 KB) 5de Epifanie - 6 Februarie 2011
Jesaja 58:9-14 Powerpoint (1.13 MB) - Word (114 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd – 4de Sondag in die Seisoen van Barmhartigheid – 22 Augustus 2010
Jesaja 60:1-9 POWERPOINT (1.18 MB) WORD (67 KB) Epifaniefees 4 Januarie 2009
Jesaja 61:1-4, 8-11 Powerpoint (1.47 MB) - Word (107 KB)
3 de Sondag in Advent 11 Desember 2011
Jesaja 62:1-5 Powerpoint (746 KB) - Word (99 KB)
2de Epifanie - 20 Januarie 2013
Jesaja
62:6-12
Powerpoint (1.65 MB) - Word (58 KB) -
Gebed vir Zimbabwe: dr. Ben du Toit (Word)(34 KB)
Kersdag 25 Desember 2007
Jesaja
62:6-12 (2de weergawe)
Powerpoint (955 KB) - Word (117 KB)
Kersdag 25 Desember 2013
Jesaja
64:1-9
Powerpoint (461 KB) - Word (111 KB)
1ste Sondag in Advent 27 November 2011
Jesaja
65:17-25
Powerpoint (1.18 MB) - Word (54 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 18 November 2007
Johannes 1:1-14 POWERPOINT (727 KB) - WORD (59 KB) Kersdag 25 Desember 2008
Johannes 1:29-42 Powerpoint (1.4 MB) - Word (139 KB) 2de Sondag van Epifanie 19 Januarie 2014
Johannes 2:1-11 Powerpoint (846 KB) - Word (338 KB) 2de Sondag van Epifanie 17 Januarie 2010
Johannes 2:13-22 Powerpoint (1.55 MB) - Word (150 KB) 3de Sondag in Lydenstyd 11 Maart 2012
Johannes 3:1-16 Powerpoint (898 KB) - Word (100 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd 4 September 2011
Johannes 3:1-17 Powerpoint (1.5 MB) - Word (100 KB)
1ste Sondag in Lydenstyd 16 Maart 2014
Johannes 4:1-42 Powerpoint (376 KB) - Word (97 KB) 5. Samaria - Die vrou by die put drink lewende water - Pinkster 2010
Johannes 4:1-42 Powerpoint (395 KB) - Word (86 KB)
3de Lydensondag 27 Maart 2011
Johannes 4:5-42 Powerpoint (1.26 MB) - Word (142 KB)
3de Lydensondag 23 Maart 2014
Johannes
5:14-29
Powerpoint (991 KB) - Word (73 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd 6 Augustus 2006
Johannes
5:30-47
Powerpoint (1.86 MB) - Word (60 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd 13 Augustus 2006
Johannes 6:1-21 Powerpoint (887 KB) - Word (77 KB) 7de Sondag in Koninkrykstyd 26 Julie 2009
Johannes 6:22-35 Powerpoint (1.357 MB) - Word (68 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 2 Augustus 2009
Johannes 6:35,41-51 Powerpoint (932 KB) - Word (70 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd 9 Augustus 2009
Johannes
8:1-11
Powerpoint (696 KB) - Word (63 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd 20 Augustus 2006
Johannes
8:12-30
Powerpoint (1.25 MB) - Word (61 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd 27 Augustus 2006
Johannes
8:31-59
Word (67 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd 3 September 2006
Johannes 9:1-41 Powerpoint (756 KB) - Word (93 KB) Vierde Sondag in Lydenstyd 3 April 2011
Johannes 9:1-41 (2de weergawe) Powerpoint (1.35 MB) - Word (105 KB) Vierde Sondag in Lydenstyd 30 Maart 2014
Johannes 10:1-10 Powerpoint (1.46 MB) - Word (79 KB) Vierde Sondag van Paastyd 15 Mei 2011
Johannes 11:1-45 Powerpoint (884 KB) - Word (85 KB) Vyfde Sondag in Lydenstyd 10 April 2011
Johannes 11:1-45 (2de weergawe) Powerpoint (1.44 MB) - Word (133 KB) Vyfde Sondag in Lydenstyd 6 April 2014
Johannes 12:1-8

Powerpoint (1.32 MB) - Word (102 KB)

Vyfde Sondag in Lydenstyd 21 Maart 2010
Johannes 12:12-16

Powerpoint (554 KB) - Word (154 KB)

Palmsondag – 1 April 2012
Johannes 12:20-33

Powerpoint (732 KB) - Word (105 KB) -

Bonus Huisgodsdiensmateriaal

vir weke van Palmsondag en Paasweek

5de Sondag in Lydenstyd - 25 Maart 2012
Johannes 13:31-35 Powerpoint (607 KB) - Word (113 KB) Vyfde Sondag in Pase 2 Mei 2010
Johannes
14:8-17
Powerpoint (658 KB) - Word (104 KB) Pinksterfees 23 Mei 2010
Johannes
14:8-17, 25-27
Powerpoint (849 KB) - Word (58 KB)
PInkstersondag - 27 Mei 2007
Johannes 14:23-29 Powerpoint (710 KB) - Word (108 KB) Sesde Sondag in Pase 9 Mei 2010
Johannes 15:1-8 Powerpoint (661 KB) - Word (106 KB) Vyfde Sondag in Pase 6 Mei 2012
Johannes 15:9-17 Powerpoint (1.24 MB) - Word (102 KB) Sesde Sondag in Pase 13 Mei 2012
Johannes 16:12-15 Powerpoint (851 KB) - Word (337 KB) Triniteitsondag - 30 Mei 2010
Johannes
16:25-33
Powerpoint (1.48 MB) - Word (85 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd 10 September 2006
Johannes 17:20-26 Powerpoint (1.26 MB) - Word (143 KB) Sewende Sondag in Pase 16 Mei 2010
Johannes 18:1-19:42 Powerpoint (2.4 MB) - Word (170 KB) Goeie Vrydag - 29 Maart 2013
Johannes 18:1-19:42 (2de weergawe) Powerpoint (1.6 MB) - Word (221 KB) Goeie Vrydag - 18 April 2014
Johannes 18:33-37 Powerpoint (807 KB) - Word (87 KB) 24ste Sondag in Koninkrykstyd 22 November 2009
Johannes
19:17-42
Powerpoint (804 KB) - Word (71 KB)
Goeie Vrydag - 6 April 2007
Johannes
20:1-18
Powerpoint (729 KB) - Word (122 KB)
Paassondag - 31 Maart 2013
Jona 3:1-5 POWERPOINT (843 KB) - WORD (56 KB) 3de Sondag van Epifanie 25 Januarie 2009
Josua 3:7-17 Powerpoint (1.14 MB) - Word (101 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 30 Oktober 2011
Josua 24:1-2a,14-18 Powerpoint (645 KB) - Word (105 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd (Barmhartigheidsondag) – 26 Augustus 2012
Klaagliedere van Jeremia
1:1-6; 3:19-26
Powerpoint (1.42 MB) - Word (71 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd - 7 Oktober 2007
Kolossense 1:1-14 Powerpoint (1.11 MB) - Word (110 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 11 Julie 2010
Kolossense 1:11-20 Powerpoint (973 KB) - Word (130 KB) Sondag van Christus die Koning – 24 November 2013
Kolossense 3:1-11 Powerpoint (1.11 MB) - Word (121 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd / 1ste Sondag in Seisoen van Barmhartigheid 1 Augustus 2010
Kolossense 3:1-4 Powerpoint (724 KB) - Word (81 KB) Paasfees 24 April 2011
Levitikus 19:1-2, 9-18
Powerpoint (725 KB) - Word (75 KB)
7de Sondag in Epifanie 20 Februarie 2011
Levitikus 19:1-2, 15-18
Powerpoint (572 KB) - Word (110 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 23 Oktober 2011
Lukas
1:39-55
Powerpoint (1.49 MB) - Word (255 KB)
4de Sondag in Advent 24 Desember 2006
Lukas
1:39-55 (2de weergawe)
Powerpoint (1.20 MB) - Word (87 KB)
4de Sondag in Advent 23 Desember 2012
Lukas 1:46-55 PowerPoint (1.068 MB) - Word (60 KB)

3de Sondag van Advent 14 Desember 2008

Lukas
2:1-20
Powerpoint (1.05 MB) - Word (72 KB)
Kersfees 25 Desember 2006
Lukas
2:41-52
Powerpoint (1.33 MB) - Word (64 KB)
Sondag na Kersfees 31 Desember 2006
Lukas
3:1-6
Powerpoint (881 KB) - Word (64 KB)
2de Sondag in Advent 10 Desember 2006
Lukas
3:1-6 (2de weergawe)
Powerpoint (968 KB) - Word (87 KB)
2de Sondag in Advent 9 Desember 2012
Lukas
3:7-18
Powerpoint (864 KB) - Word (56 KB)
3de Sondag in Advent 17 Desember 2006
Lukas
3:7-18 (2de weergawe)
Powerpoint (1.17 MB) - Word (100 KB)
3de Sondag in Advent 16 Desember 2012
Lukas
3:15-17, 21-22
Powerpoint (559 KB) - Word (79 KB) 1ste Sondag van Epifanie 10 Januarie 2010
Lukas 4:1-13 Powerpoint (544 KB) - Word (75 KB) 1ste Sondag van Lydenstyd 21 Februarie 2010
Lukas 4:14-21 Powerpoint (825 KB) - Word (70 KB) 3de Sondag van Epifanie 24 Januarie 2010
Lukas 4:21-30 Powerpoint (751 KB) - Word (70 KB) 4de Sondag van Epifanie 31 Januarie 2010
Lukas
5:1-11
Powerpoint (668 KB) - Word (85 KB)
5de Sondag van Epifanie 7 Februarie 2010
Lukas
9:28-43
Powerpoint (716 KB) - Word (57 KB)
6de Sondag na Epifanie (verheerliking) 18 Februarie 2007
Lukas
9:51-62
Powerpoint (792 KB) - Word (55 KB) -Inkleurprent (40 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd - 1 Julie 2007
Lukas
10:1-11, 16-20
Powerpoint (802 KB) - Word (71 KB) -
Mannetjies (42 KB) - Onthou asb! (86 KB)
5de Sondag in Koninkrykstyd - 8 Julie 2007
Lukas
10:25-37
Powerpoint (1.6 MB) - Word (111 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd - 14 Julie 2013
Lukas
10:38-42
Powerpoint (873 KB) - Word (106 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 21 Julie 2013
Lukas
11:1-13
Powerpoint (1.01 MB) - Word (85 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd - 28 Julie 2013
Lukas
12:13-21
Powerpoint (1.1 MB) - Word (102 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd - 4 Augustus 2013
Lukas 14:1,7-14 Powerpoint (542 KB) - Word (112 KB) 13de Sondag in Koninkrykstyd – 29 Augustus 2010
Lukas 14:25-33 Powerpoint (714 KB) - Word (107 KB) 14de Sondag in Koninkrykstyd – 5 September 2010
Lukas 15:1-10 Powerpoint (1.23 MB) - Word (101 KB) 15de Sondag in Koninkrykstyd – 12 September 2010
Lukas 17:5-10 Powerpoint (1.1 MB) - Word (110 KB) 20ste Sondag in Koninkrykstyd - 6 Oktober 2013
Lukas
17:11-19
Powerpoint (1.58 MB) - Word (66 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 14 Oktober 2007
Lukas
17:11-19 (2de weerwgawe)
Powerpoint (916 KB) - Word (102 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd - 13 Oktober 2013
Lukas
18:1-8
Powerpoint (1.48 MB) - Word (69 KB)
20ste Sondag in Koninkrykstyd - 21 Oktober 2007
Lukas
18:1-8 (2de weergawe)
Powerpoint (694 KB) - Word (102 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 20 Oktober 2013
Lukas
18:9-14
Powerpoint (1.67 MB) - Word (66 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd - Hervormingsondag 28 Oktober 2007
Lukas
18:9-14 (2de weergawe)
Powerpoint (1.1 MB) - Word (136 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd - Hervormingsondag 27 Oktober 2013
Lukas 19:1-10 Powerpoint (963 KB) - Word (99 KB) 22ste Sondag in Koninkrykstyd – 31 Oktober 2010
Lukas 19:28-40 Powerpoint (976 KB) - Word (122 KB) 6de Sondag in Lydenstyd 28 Maart 1009
Lukas 20:27-38 Powerpoint (1.02 MB) - Word (69 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd – 7 November 2010
Lukas 21:5-19 Powerpoint (926 KB) - Word (80 KB) 24ste Sondag in Koninkrykstyd – 14 November 2010
Lukas
21:25-36
Powerpoint (1.76 MB) - Word (69 KB)
1ste Sondag in Advent 3 Desember 2006
Lukas
21:25-36 (2de weergawe)
Powerpoint (944 KB) - Word (85 KB)
1ste Sondag in Advent 2 Desember 2012
Lukas 23:33-43 Powerpoint (611 KB) - Word (74 KB)
Sondag Christus die Koning 21 November 2010
Lukas 24:36b-48 Powerpoint (1.12 MB) - Word (296 KB) 3de Sondag in Pase 26 April 2009
Lukas
24:46-53
Powerpoint (1.18 MB) - Word (60 KB)
Hemelvaart 17 Mei
Maleagi 3:1-4 Powerpoint (879 KB) - Word (114 KB)
2de Sondag in Advent 6 Desember 2009
Markus 1:9-15 Powerpoint (1.078 MB) - Word (77 KB) 1ste Sondag in Lydenstyd 1 Maart 2009
Markus 1:21-28 Powerpoint (408 KB) - Word (92 KB) 1. Kapernaum -  Jesus steek grense in sy bediening oor - Pinkster 2010
Markus 5:1-20 Powerpoint (365 KB) - Word (70 KB) 2. Dekapolis - Jesus bepaal wie binne en wie buite is - Pinkster 2010
Markus 5:21-43 Powerpoint (875 KB) - Word (111 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 1 Julie 2012
Markus 6:1-6 Powerpoint (713 KB) - Word (74 KB) 3. Nasaret - Jesus word verwerp in sy tuisdorp - Pinkster 2010
Markus 6:1-13 Powerpoint (1.2 MB) - Word (99 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 8 Julie 2012
Markus 6:14-29 Powerpoint (461 KB) - Word (98 KB) 7de Sondag in Koninkrykstyd 15 Julie 2012
Markus 6:30-34 en 53-56 Powerpoint (815 KB) - Word (67 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 19 Julie 2009
Markus 7:1-23 Powerpoint (886 KB) - Word (85 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd 30 Augustus 2009
Markus 7:1-23 (2de weergawe) Powerpoint (1 MB) - Word (101 KB) 14de Sondag in Koninkrykstyd 2 September 2012
Markus 7:24-30 Powerpoint (480 KB) - Word (80 KB) 4. Siro-Fenicië - ‘n Hondjie eet krummels van die tafel - Pinkster 2010
Markus 7:24-37 Powerpoint (745 KB) - Word (73 KB) 13de Sondag in Koninkrykstyd 6 September 2009
Markus 7:24-37 (2de weergawe) Powerpoint (1.5 MB) - Word (122 KB) 15de Sondag in Koninkrykstyd 9 September 2012
Markus 8:27-38 Powerpoint (813 KB) - Word (82 KB) 14de Sondag in Koninkrykstyd 13 September 2009
Markus 8:27-38 (2de weergawe) Powerpoint (1.18 MB) - Word (103 KB) 16de Sondag in Koninkrykstyd 16 September 2012
Markus 9:2-9 Powerpoint (769 KB) - Word (68 KB)
Sondag van die Verheerliking - 22 Februarie 2009
Markus 9:30-37 Powerpoint (1.39 MB) - Word (108 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd 23 September 2012
Markus 9:38-50 Powerpoint (722 KB) - Word (106 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 30 September 2012
Markus 10:35-45 Powerpoint (701 KB) - Word (85 KB) 19de Sondag in Koninkrykstyd 18 Oktober 2009
Markus 10:46-52 Powerpoint (922 KB) - Word (73 KB) 20ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Oktober 2009
Markus 13:1-8 Powerpoint (633 KB) - Word (106 KB) 25ste Sondag in Koninkrykstyd 18 November 2012
Matteus 1:19-25 Powerpoint (738 KB) - Word (72 KB) 4de Sondag van Advent 19 Desember 2010
Matteus 2:1-12 Powerpoint (1.01 MB) - Word (82 KB) Epifanie 2 Januarie 2010
Matteus 2:1-12 (2de weergawe) Powerpoint (710 KB) - Word (114 KB) Epifanie 1 Januarie 2012
Matteus 2:1-12 (3de weergawe) Powerpoint (714 KB) - Word (115 KB) Epifanie 6 Januarie 2013
Matteus 2:1-12 (4de weergawe) Powerpoint (1.47 MB) - Word (113 KB) Epifanie 5 Januarie 2014
Matteus 2:13-23 Powerpoint (1.5 MB) - Word (106 KB) Sondag ná Kersfees 29 Desember 2013
Matteus 3:1-12 Powerpoint (876 KB) - Word (89 KB) 2de Sondag van Advent 5 Desember 2010
Matteus
3:13-17
Powerpoint (1 MB) - Word (51 KB) -Naamstrokie (29 KB)
1ste Sondag na Epifanie - 13 Januarie 2008
Matteus
3:13-17 (2de weergawe)
Powerpoint (1 MB) - Word (115 KB)
1ste Sondag na Epifanie - 12 Januarie 2014
Matteus
3:13-4:2
Powerpoint (411 KB) - Word (109 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd 18 September 2011
Matteus 4:1-11 Powerpoint (1.2 MB) - Word (78 KB) 1ste Sondag in Lydenstyd 13 Maart 2011
Matteus 4:1-11 (2de weergawe) Powerpoint (909 KB) - Word (111 KB) 1ste Sondag in Lydenstyd 9 Maart 2014
Matteus 4:12-23 Powerpoint (897 KB) - Word (124 KB) 3de Sondag na Epifanie - 26 Januarie 2014
Matteus 5:1-12 Powerpoint (1.04 MB) - Word (97 KB) 4de Sondag na Epifanie - 2 Februarie 2014
Matteus 5:13-20 Powerpoint (1.44 MB) - Word (115 KB) 5de Sondag na Epifanie - 9 Februarie 2014
Matteus 5:21-37 Powerpoint (1.36 MB) - Word (102 KB) 6de Sondag na Epifanie - 16 Februarie 2014
Matteus 5:38-48 Powerpoint (1.38 MB) - Word (115 KB) 7de Sondag na Epifanie - 23 Februarie 2014
Matteus 10:24-39 Powerpoint (783 KB) - Word (118 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd - 22 Junie 2014
Matteus 10:40-42 Powerpoint (1 MB) - Word (94 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd 26 Junie 2011
Matteus 10:40-42 (2de weergawe) Powerpoint (1.56 MB) - Word (157 KB) 3de Sondag in Koninkrykstyd 29 Junie 2014
Matteus 11:2-12 Powerpoint (812 KB) - Word (85 KB) 3de Sondag van Advent 12 Desember 2010
Matteus 11:16-19; 25-30 Powerpoint (1.1 MB) - Word (121 KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 6 Julie 2014
Matteus 12:38-42 Powerpoint (1.16 MB) - Word (105 KB) 13de Sondag in Koninkrykstyd 11 September 2011
Matteus 13:1-9;18-23 PowerPoint (1.25 MB) - Word (62 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 13 Julie 2008
Matteus 13:1-9;18-23 (2de weergawe) Powerpoint (1.4 MB) - Word (286 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 13 Julie 2014
Matteus 13:24-30;36-40 PowerPoint (961 KB) - Word (66 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd 20 Julie 2008
Matteus 13:24-30;36-43 PowerPoint (1.1 MB) - Word (160 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 20 Julie 2014
Matteus 13:31-33;44-52

PowerPoint (1.13 MB) - Word (64 KB)

10de Sondag in Koninkrykstyd 27 Julie 2008
Matteus 13:31-33;44-52 (2de weergawe)

Powerpoint (1.1 MB) - Word (150 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 27 Julie 2014
Matteus 15:21-28

PowerPoint (899 KB) - Word (59 KB)

13de Sondag in Koninkrykstyd 17 Augustus 2008

Matteus

16:13-20

PowerPoint (1.41 MB) - Word (229 KB)

14de Sondag in Koninkrykstyd 24 Augustus 2008

Matteus

16:21-28

PowerPoint (1.31 MB) - Word (223 KB)

15de Sondag in Koninkrykstyd 31 Augustus 2008

Matteus 17:1-9

PowerPoint (690 KB) - Word (86 KB)

2de Sondag in Lydenstyd 20 Maart 2011
Matteus 17:1-9 (2de weergawe)

PowerPoint (1.20 MB) - Word (105 KB)

Sondag van Verheerliking – 2 Maart 2014
Matteus 22:15-22

PowerPoint (541 KB) - Word (109 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 16 Oktober 2011
Matteus 24:36-44

PowerPoint (599 KB) - Word (84 KB)

1ste Sondag in Advent 28 November 2010
Matteus 25:1-13 PowerPoint (902 KB) - Word (57KB)

25ste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2008

Matteus 25:14-30 PowerPoint (769 KB) - Word (63KB)

26ste Sondag in Koninkrykstyd 16 November 2008

Matteus 25:31-46 PowerPoint (1.041 MB) - Word (78 KB)

Sondag van Christus die Koning 23 November 2008

Matteus 26:14-27:46 Powerpoint (815 KB) - Word (155 KB)

6de Sondag in Lydenstyd/ Palmsondag – 13 April 2014

Matteus 28:1-10 Powerpoint (1.03 MB) - Word (56 KB) Paasfees Sondag 23 Maart 2008
Matteus 28:1-10 (2de weergawe) Powerpoint (353 KB) - Word (89 KB) -Geloofsbelydenis 15de Sondag in Koninkrykstyd 25 September 2011
Matteus 28:16-20 Powerpoint (1.28 MB) - Word (114 KB) 1ste Sondag in Koninkrykstyd & Triniteitsondag 15 Junie 2014
Miga 5:2-5 Powerpoint (696 KB) - Word (132 KB) 4de Sondag in Advent 20 Desember 2009
Miga 6:1-8 Powerpoint (1.04 MB) - Word (86 KB) 4de Sondag in Epifanie 30 Januarie 2011
Numeri 11:24-30 Powerpoint (992 KB) - Word (107 KB) Pinksterfees 12 Junie 2011
Nehemia 8:1-3,5-6,8-10 Powerpoint (875 KB) - Word (119 KB) 3de Sondag in Epifanie 27 Januarie 2013
Openbaring
1:4-8
Powerpoint (1.27 MB) - Word (202 KB)
2de Sondag van Paastyd - 15 April 2007
Openbaring
1:4-8 (2de weergawe)
Powerpoint (1.28 MB) - Word (105 KB)
2de Sondag van Paastyd - 7 April 2013
Openbaring
3:7-13
Powerpoint (1.84 MB) - Word (79 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd 17 September 2006
Openbaring
3:14-22
Powerpoint (4.21 MB) - Word (81 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd 24 September 2006
Openbaring
4:1-11
Powerpoint (1.70 MB) - Word (158 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd 1 Oktober 2006
Openbaring
5:1-14
Powerpoint (1.10 MB) - Word (93 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd 8 Oktober 2006
Openbaring
5:11-14
Powerpoint (966 KB) - Word (78 KB)
3de Sondag van Paastyd - 22 April 2007 (vgl ook 8 Oktober 2006)
Openbaring
5:11-14 (2de weergawe)
Powerpoint (1.03 MB) - Word (102 KB)
3de Sondag van Paastyd - 14 April 2013
Openbaring
7:9-17
Powerpoint (726 KB) - Word (67 KB)
4de Sondag van Paastyd - 29 April 2007
Openbaring
7:9-17 (2de weergawe)
Powerpoint (873 KB) - Word (112 KB)
4de Sondag van Paastyd - 21 April 2013
Openbaring
21:1-6
Powerpoint (906 KB) - Word (100 KB)
5de Sondag van Paastyd - 28 April 2013
Openbaring
21:1-7
Powerpoint (728 KB) - Word (65 KB)
5de Sondag van Paastyd - 6 Mei 2007
Openbaring
21:10,21-22:5
Powerpoint (791 KB) - Word (72 KB)
6de Sondag van Paastyd - 13 Mei 2007
Openbaring
21:10-22:5
Powerpoint (1.2 MB) - Word (90 KB)
6de Sondag van Paastyd - 13 Mei 2013
Openbaring
22:12-21
Powerpoint (550 KB) - Word (57 KB)
7de Sondag van Paastyd - 20 Mei 2007
Openbaring
22:2-21
Powerpoint (1.1 MB) - Word (117 KB)
7de Sondag van Paastyd - 12 Mei 2013
Psalm 1 Powerpoint (1.1 MB) - Word (66 KB) 15de Sondag in Koninkrykstyd 20 September 2009
Psalm 8 Powerpoint (1.284 MB) - Word (65 KB) 17de Sondag in Koninkrykstyd 4 Oktober 2009
Psalm 16 Powerpoint (2.2MB) - Word (82 KB)
Tweede Sondag van Paastyd - 1 Mei 2011
Psalm
19
Powerpoint (1.18 MB) - Word (60 KB)
3de Sondag na Epifanie 28 Januarie 2007
Psalm 22 Powerpoint (850 KB) - Word (58 KB) 18de Sondag in Koninkrykstyd 11 Oktober 2009
Psalm 22 - tweede weergawe Powerpoint (513 KB) - Word (114 KB) Goeie Vrydag 2 April 2010
Psalm 23 Powerpoint (534 KB) - Word (85 KB) Vierde Sondag van Paastyd - 29 April 2012
Psalm
27
Powerpoint (1.14 MB) - Word (50 KB)
3de Sondag na Epifanie 27 Januarie 2008
Psalm 29 POWERPOINT (1.04 MB) - WORD (50 KB) 1ste Sondag van Epifanie 11 Januarie 2009
Psalm 30 Powerpoint (767 KB) - Word (107 KB) Koninkrykstyd 1 - 6 Junie 2010
Psalm 31 Powerpoint (1.36 MB) - Word (63 KB) 6de Sondag van Lydenstyd,Palmsondag, 5 April 2009
Psalm 31 Powerpoint (3.1 MB) - Word (73 KB) 6de Sondag van Lydenstyd,Palmsondag, 17 April 2011
Psalm 32 Powerpoint (987 KB) - Word (100 KB) 4de Sondag van Lydenstyd,14 Maart 2010
Psalm 34 Powerpoint (701 KB) - Word (64 KB) 11de Sondag in Koninkrykstyd 23 Augustus 2009
Psalm
36
Powerpoint (1.01 MB) - Word (58 KB)
2de Sondag na Epifanie 21 Januarie 2007
Psalm
47
Powerpoint (1.27 MB) - Word (69 KB)
Hemelvaart 2 Junie 2011
Psalm 63 Powerpoint (1.36 MB) - Word (82KB) 3de Sondag van Lydenstyd 7 Maart 2010
Psalm 66 Powerpoint (898 KB) - Word (94 KB) 6de Sondag in Paastyd 27 April 2008
Psalm
71
Powerpoint (1.34 MB) - Word (56 KB)
4de Sondag na Epifanie 4 Februarie 2007
Psalm
72
Powerpoint (1.36 MB) - Word (61 KB)
2de Sondag in Advent - 9 Desember 2007
Psalm 72 (tweede preek)
Powerpoint (740 KB) - Word (89 KB)
Epifaniefees 3 Januarie 2010
Psalm 80 PowerPoint (1.124 MB) - Word (73 KB)

1ste Sondag van Advent 30 November 2008

Psalm 85 PowerPoint (790 KB) - Word (55 KB)

2de Sondag van Advent 7 Desember 2008

Psalm
87
Powerpoint (823 KB) - Word (59 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd 26 November 2006
Psalm
89
Powerpoint (812 KB) - Word (122 KB)

4de Sondag van Advent 18 Desember 2011

Psalm
93
Powerpoint (678 KB) - Word (93 KB)

Hemelvaart 17 Mei 2012

Psalm
96
Powerpoint (841 KB) - Word (99 KB)

Kersfees 25 Desember 2012

Psalm 97 Powerpoint (790 KB) - Word (71 KB) Kersfees 25 Desember 2010
Psalm 98 Powerpoint (788 KB) - Word (97 KB) Kersfees 25 Desember 2011
Psalm 99 Powerpoint (1.23 MB) - Word (90 KB) Sondag van verheerliking - 6 Maart 2011
Psalm 105 Powerpoint (1.13 MB) - Word (134 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd 7 Augustus 2011
Psalm 107 PowerPoint (843 KB) - Word (120 KB) 4de Sondag van Lydenstyd 22 Maart 2009
Psalm 110
Powerpoint (768 KB) - Word (64 KB)
7de Sondag in Paastyd - 24 Mei 2009
Psalm 116
Powerpoint (1.87 MB) - Word (74 KB)

Derde Sondag in Paastyd - 8 Mei 2011

Psalm 119:31-40

PowerPoint (938 KB) - Word (228 KB)

16de Sondag in Koninkrykstyd 7 September 2008

Psalm
122
Powerpoint (1.88 MB) - Word (66 KB)
1ste Sondag in Advent - 2 Desember 2007
Psalm 124 Powerpoint (844 KB) - Word (71 KB) 16de Sondag in Koninkrykstyd 27 September 2009
Psalm 131 Powerpoint (560 KB) - Word (102 KB) 8ste Sondag in Epifanie - 27 Februarie 2011
Psalm 133 Powerpoint (1.24 MB) - Word (92 KB) 2de Sondag in Pase - 15 April 2012
Psalm 139 Powerpoint (738 KB) - Word (107 KB) 2de Sondag in Epifanie - 15 Januarie 2012
Psalm
148
Powerpoint (1.16 MB) - Word (58 KB) -
1ste Sondag na Kersfees - 30 Desember 2007
Psalm
148 (2de weergawe)
Powerpoint (1.19 MB) - Word (95 KB)
1ste Sondag na Kersfees - 30 Desember 2012
Romeine
1:1-7
Powerpoint (1.19 MB) - Word (58 KB)
4de Sondag in Advent - 23 Desember 2007
Romeine
4:1-5, 13-17
Powerpoint (1.33 MB) - Word (101 KB)
2de Sondag in Lydenstyd - 17 Februarie 2008
Romeine
4:13-25
Powerpoint (948 KB) - Word (61 KB) 2de Sondag in Lydenstyd - 8 Maart 2009
Romeine
5:1-11
Powerpoint (1.21 MB) - Word (56 KB)
3de Sondag in Lydenstyd - 24 Februarie 2008
Romeine
5:1-5
Powerpoint (1.1 MB) - Word (95 KB)
Drie-eenheidsondag - 26 Mei 2013
Romeine
5:1-11 (2de weergawe)
4de Sondag in Koninkrykstyd 15 Junie 2008
Romeine
5:12-21
Powerpoint (939 KB) - Word (54 KB)
1ste Sondag in Lydenstyd 10 Februarie 2008
Romeine 6:1-11 PowerPoint (990 KB) - Word (52 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 22 Junie 2008
Romeine 6:12-23

PowerPoint (1.43 MB) - Word (54 KB)

6de Sondag in Koninkrykstyd 29 Junie 2008
Romeine 7:15-25

PowerPoint (1.25 MB) - Word (123 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 7 Julie 2008
Romeine 8:12-17

PowerPoint (861 KB) - Word (103 KB)

1ste Sondag in Koninkrykstyd 3 Junie 2012
Romeine 8:14-17 PowerPoint (1.14 MB) - Word (134 KB)

 

Pinkstersondag 19 Mei 2013
Romeine 8:22-27 Powerpoint (835 KB) - Word (197 KB)
Pinkstersondag 31 Mei 2009
Romeine 8:22-27 (2de weergawe) Powerpoint (807 KB) - Word (123 KB)
Pinkstersondag 27 Mei 2012
Romeine
10:8-13
Powerpoint (990 KB) - Word (58 KB)
1ste Lydensondag 25 Februarie 2007
Romeine
10:8b-13
Powerpoint (1.1 MB) - Word (119 KB)
1ste Lydensondag 17 Februarie 2013
Sagaria
1:7-17
Powerpoint (865 KB) - Word (72 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 15 Oktober 2006
Sagaria
2:1-13
Powerpoint (1.04 MB) - Word (54 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd 22 Oktober 2006
Sagaria
3:1-10
Powerpoint (1.01 MB) - Word (78 KB)
20ste Sondag in Koninkrykstyd 29 Oktober 2006
Sagaria
6:9-15
Powerpoint (792 KB) - Word (84 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd 5 November 2006
Sagaria
8:1-8
Powerpoint (776 KB) - Word(69 KB)
Video vir Skriflesing
(Klein formaat: 600 KB;
Groter formaat: 4.91 MB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd 12 November 2006
Sagaria
9:9-12
Powerpoint (1 MB) - Word(104 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd 3 Julie 2011
Sagaria
14:8-21
Powerpoint (514 KB) - Word (59 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd 19 November 2006
Sefanja 3:14-20 Powerpoint (811 KB) - Word (84 KB) 3de Sondag in Advent 13 Desember 2009
Spreuke
8:22-31
Powerpoint (499 KB) - Word (50 KB)
Triniteit Sondag - 3 Junie 2007
Spreuke
9:1-6
Powerpoint (748 KB) - Word (100 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd en 3de Sondag in Seisoen van Barmhartigheid – 19 Augustus 2012