Kerkjaar 2011-12

1801_fSEISOEN VAN LUISTER

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Leesrooster se Preekriglyne wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Preekstudies en liturgiese voorstelle

Die Preekstudies met liturgiese voorstelle – Advent 2011 tot Koninkrykstyd 2012 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B. Die Preekstudies en liturgiese voorstelle kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Leesrooster

R220.00 (14% BTW ingesluit) - BESTEL DIT HIER

LYS VAN FOKUSTEKSTE VIR 2011-2012




File Version Licence Size Added Hits

Daniël 7:9-10, 13-14 – Sondag van Christus die Koning – Feesdiens – 25 November 2012

Daniel7 9-10 13-14In Familietyd kan jy via die storie van Oskar Schindler, soos in die fliek Schindler’s list vertel, die konsep van Christus se vrederyk verduidelik. Dit dek die tafel vir die boodskap van die boek Daniël wat die gordyne voor die ewigheid ooptrek sodat gelowiges die eintlike drama in die wêreldgeskiedenis kan raaksien. Ons leer dat die wêreld - ten spyte van alles wat op die teendeel dui - aan God behoort, in God se hande is, en voor God se troon sal eindig. Daardeur word ons bemoedig, omdat ons die dreigende gebeure in die wêreld kan gadeslaan en moedeloos raak. Deur op die werklikheid van God te fokus, bemoedig die boek Daniël ons egter. God troon oor die wêreld geskiedenis. Die werklikheid van God gee ons hoop.

Daniël 7:9-10, 13-14.ppt 1.15 MB Nov 05, 2012 11:32 Download 2057
Daniël 7:9-10, 13-14.pptx 955.9 KB Nov 05, 2012 11:30 Download 1913
Daniël 7:9-10, 13-14.doc 106.5 KB Nov 05, 2012 11:30 Download 1973

Markus 13:1-13 – 25ste Sondag in Koninkrykstyd – 18 November 2012

Markus13 1-8In Familietyd kan die konsep van die wederkoms vir kinders oorgedra word aan die hand van talle voorbeelde waar pyn die blydskap voorafgaan: ‘n baba wat tande kry, atlete wat hard werk om uiteindelik ‘n medalje te wen, verbeteringe wat aan ’n huis gedoen word of die roerende verhaal van Pippie Kruger wat ’n veloorplanting gekry het na erge brandwonde. In die preekriglyn word by die voorbeeld van die Iranse vlugteling M. in Afganistan aangesluit wat Jesus aangeneem het en ten spyte van erge brandwonde wat sy neef hom toegedoen het, hom laat doop het met die woorde: "Wat hulle ook al aan my doen, ek het Jesus lief. Ek volg Hom." Dit gee ’n inleiding vir die teks van Markus 13 om oor die gestalte van die toekoms vir die volgelinge van Jesus Christus te gesels. Dit is duidelik dat die toekoms ook vir Sy volgelinge die vorm van ’n kruis het. Die gawe van die Heilige Gees versterk en troos ons tot dié dag waarop ons wag, aanbreek.

Markus 13:1-8.ppt 633 KB Nov 05, 2012 10:55 Download 2084
Markus 13:1-8.pptx 449.68 KB Nov 05, 2012 10:53 Download 1958
Markus 13:1-8.doc 108.5 KB Nov 05, 2012 10:48 Download 2169

1 Konings 17:8-16 – 24ste Sondag in Koninkrykstyd – 11 November 2012

1Konings17 8-16In Familietyd kan gewerk met word met die Louis L’Amour storie van Desert Pete, wie se waterpomp in die onherbergsame Armargosa-woestyn eers deur die begraafde bottel water gevoer moes word, voor dorstige reisigers self water kon drink of water vir hulle eie waterbottels kon kry. Jy moes dit net glo! Met die verhaal van Danny Simpson wat ‘n bank beroof het met ‘n handwapen wat baie meer werd was as die geld wat hy gebuit het, word die drie verhale van 1 Konings 17 op die tafel gesit, wat ons wil oortuig dat ons in God alles het wat ons nodig het om van te lewe. Daarom het ons ook nooit te min om te gee nie. Wat ons moet gee, het ons klaar in ons hande. Ons beskik oor wat ons nodig het om vir God bruikbaar te wees. Daarom kan ons dit altyd waag met God.

1 Konings 17:8-16.ppt 758 KB Nov 05, 2012 10:05 Download 1990
1 Konings 17:8-16.pptx 624.79 KB Nov 05, 2012 10:04 Download 1962
1 Konings 17:8-16.doc 96 KB Nov 05, 2012 10:03 Download 2155

Deuteronomium 6:1-9 – 23ste Sondag in Koninkrykstyd – 4 November 2012

Deuteronomium6 1-9In Familietyd kan aangesluit word by die Mezuzah wat met die Shema gebed uit dié teks werk. Dit gee ’n uitstekende invalshoek om die teks vir familie- en gesinsvernuwing te gebruik. Deuteronomium 6 laat ons besef dat God vir ons is, ’n lewensbelangrike bewussyn. Dit motiveer ons om die opdrag wat Hy vir ons het, om Sy verteenwoordigers te wees, met passie aan te gryp. Ons word daarin ondersteun met die wete dat God self graag wil hê dat ons sal slaag om Sy karaktereienskappe aan die wêreld te vertoon. Hy wil Homself sien in wie ons is en hoe ons leef en optree. Daarom kan ons op Hom staatmaak om ons te ondersteun en help. Een van die primêre plekke waar Hy ons daarmee wil help, is die familie en gesin. Ma’s en pa’s, oumas en oupas is immers die belangrikste geloofsvormende invloede in kinders se lewens. Met vier belangrike gesinsvernuwing sleutels om in die praktyk te gebruik, kan hierdie ruimte weer sy primêre rol speel in elkeen van ons se families en gesinne.

Deuteronomium 6:1-9.ppt 1.1 MB Oct 29, 2012 10:50 Download 1980
Deuteronomium 6:1-9.pptx 993.76 KB Oct 29, 2012 10:48 Download 1840
Deuteronomium 6:1-9.doc 90 KB Oct 29, 2012 10:47 Download 2048

Jeremia 31:7-9 – 22ste Sondag in Koninkrykstyd – 28 Oktober 2012

Jeremia31 7-9Vir Hervormingsondag kan jy die uitgewerkte kort toneelstuk oor Maarten Luther vir Familietyd gebruik. Dit fokus die aandag op die bydrae wat hy gemaak het dat ons vandag Bybels kan hê en Bybels in ons eie taal kan lees. In die preekriglyn word eweneens daarby aangesluit, veral met die inleidende bydrae oor Johannes Calvyn. Dit open die weg om die situasie van Jeremia 31 te skets en te fokus op die hoop wat God bring in ’n troostelose situasie. Dit teks verkondig aan ons dat die haglikheid van Israel se situasie God nie magteloos gemaak het nie. God neem inisiatief. God handel. God beweeg. En Hy doen dit vandag nog. Dit is 'n voorreg om hierdie ryk geestelike erfenis vandag te kan vier. Dit is net so 'n voorreg om jou lewe hieraan te wy.

Jeremia 31:7-9.ppt 713 KB Oct 22, 2012 14:50 Download 1944
Jeremia 31:7-9.pptx 523.78 KB Oct 22, 2012 14:48 Download 1767
Jeremia 31:7-9.doc 100.5 KB Oct 22, 2012 14:47 Download 1997

Jesaja 53:4-12 – 21ste Sondag in Koninkrykstyd – 21 Oktober 2012

Jesaja53 4-12In Familietyd kan by die onlangse Olimpiese en Para-Olimpiese Spele aangesluit en met die kinders oor wenners en verloorders gesels word. Praat dan oor die betekenis van Jesus se kruisdood aan die hand van Die Nuwe Testament vir Kinders van Stephan Joubert e.a se weergawe van die kruisiging van Jesus. Dit dek die tafel vir die boodskap van Jesaja 53 wat aansluit by die moeite wat ons het om vrede met lyding te maak, veral ons eie lyding of die lyding van mense na aan ons. Tog is daar iets fassinerend in die lyding van ‘n besondere mens of ‘n leier. En ons weet uit die geskiedenis dat daar ongelooflike krag sit in die lyding van iemand wat nie vir die opoffering van die lyding terugdeins nie, en selfs bereid is om sy of haar lewe vir ‘n saak op te offer, ten spyte van die koste daarvan. En dit is die krag van hierdie verhaal van die lydende dienaar van die Here. Met Walter Lüthi se verhaal oor die hoop wat twee ooievaars aan sy dorpie gebring het toe hule na die Tweede Wêreldoorlog op die oorblyfsel van die stadspoort in sy dorp begin nesmaak het, kan die betekenis van die lydende Kneg van die Here vir ons tyd uitgespel word. Dit is ‘n teken dat iets nuut uit die gebrokenheid kan groei. Dat uit die dood die nuwe lewe begin.

Jesaja 53:4-12.ppt 737 KB Oct 15, 2012 09:44 Download 1869
Jesaja 53:4-12.pptx 500.91 KB Oct 15, 2012 09:42 Download 1793
Jesaja 53:4-12.doc 103.5 KB Oct 15, 2012 09:41 Download 1993

Amos 5:6-7, 10-15 – 20ste Sondag in Koninkrykstyd – 14 Oktober 2012

Amos5 6-7 10-15In Familietyd kan met kinders se sin vir regverdigheid gewerk word, óf deur ‘n Bybelse verhaal van die hantering van onreg te vertel óf deur ’n praktiese ervaring in die erediens. Dit dek die tafel om oor die verwagting in Amos te praat dat God onreg sal regstel op die dag van die Here. Hy deurbreek egter enige gedagte dat ’n mens sekuriteit sou kon soek in jou godsdiens sonder om self reg en geregtigheid na te streef. Geloof kan nooit losgemaak word van persoonlike gehoorsaamheid en geregtigheid in die gemeenskap nie, veral ten opsigte van die armes. Vermoënde gelowiges moet God se oproep om vir armes op te kom nie as veroordeling van hulle voorspoed sien nie, maar as geleenthede om 'n Christus vir hulle medemens te wees.

Amos 5:6-7,10-15.ppt 665 KB Oct 08, 2012 09:33 Download 1888
Amos 5:6-7,10-15.pptx 612.5 KB Oct 08, 2012 09:31 Download 1822


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009