Produkte

Kleingroepe

Prys: R64.95 (14% BTW ingesluit) - koop die boek by hierdie skakel.

Outeurs: C. van Wyk; N. Simpson; F. Marais

Reis saam met Barnabas. Barnabas is vir almal van ons ’n voorbeeld van iemand wat sy arsenaal van gawes tot voordeel van die kerk en in diens aan die Here aangewend het. Hy illustreer vir ons hoe ’n Christelike lewenstyl werk.

Subtitel: Die Christelike lewenstyl – ’n nuwe manier van leef

Formaat: Sagteband

Bladsye: 112

ISBN: 978 0 86487 528 0

Teikenmark: Bybelstudiegroepe; Kleingroepe; Groepleiers; Gemeentes

Unieke verkoopspunte:
- Geskoei op die luistersiklus van die Seisoen van Luister
- Geskryf deur bewese skrywers
- Sluit aan by die Seisoen van Luister se pinkster-preekreeks
- Inhoud van die studies kweek geloofsgewoontes

Opsomming van inhoud:
Ons gebruik weereens ’n meesterverhaal, dié keer nie ’n hoofstuk of boek in die Bybel nie, maar ’n karakter in die Nuwe Testament, Barnabas. Barnabas is een van die onvertelde en onderskatte verhale in ons Bybelse biblioteek. Hy is egter by uitstek iemand wat wys hoe ’n lewenstyl gevorm word deur die geestelike gewoontes wat jy beoefen:.
• Die Here kon Barnabas se dankoffer gebruik om die eerste gemeente finansieël te bemoedig en te laat oorleef. Sonder sy vrygewigheid sou die gemeente baie moeilik ‘n basis kon wees vir die eksponensiële groei van die koninkryk in die eerste paar dekades van ons jaartelling.
• Die kerk kon Saulus en sy bediening aanvaar weens Barnabas wat hom gasvry ontvang het en só vir Saulus as borg in die eerste gemeente opgetree het. Daarsonder sou die kerk baie maklik eksklusief-Joods kon bly en kon kies om nie grense na ander oor te steek nie.
• Die jong Johannes Markus het in Barnabas ‘n begeleier en mentor van formaat gevind wat hom deur sy gawe van bemoediging in staat te stel om nie net uiteindelik met Paulus te versoen nie, maar ook die eerste en oudste evangelie te skrywe. Sy evangelie skets die eerste koherente prentjie van Jesus wat deur die ander sinoptiese evangelies as bronteks gebruik is.
Barnabas het ’n fenomenale bydrae tot die eerste kerk en die vestiging van die koninkryk gemaak. Woorde ontbreek eintlik om sy bydrae na waarde te skat.
Hy was veral ’n Bemoediger, soveel so dat dit sy bynaam geword het. Hy was ’n Borg vir Saulus, ’n Brugbouer in Antiogië, ’n Bemagtiger van Saulus as leraar, ’n pionier Bedienaar van die evangelie aan die heidene en ’n bobaas Begeleier van jong gelowiges.
Barnabas is dus vir almal van ons ‘n voorbeeld van iemand wat sy arsenaal van gawes – bemoediging, vrygewigheid, gasvryheid, begeleiding – tot voordeel van die kerk en in diens aan die Here aangewend het. Hy illustreer vir ons hoe ‘n Christelike lewenstyl werk.
Of ’n mens nou kan peil trek op die 6de eeuse monnik van Siprus, Alexander Monachus, se beskrywing van Barnabas al dan nie – “his face was like that of an angel ... and he had sparkling eyes” (Laudatio Barnabae, 25) – Barnabas verdien ’n plek in die harte van Christene wêreldoor as ’n man wat uitnemend geslaag het daarin om sy gawes in diens van sy roeping in die kerk en koninkryk in te span. Hy is ’n ware stigterspionier van die kerk van Christus wat meegewerk het aan sy wêreldgestalte.

In Die vrou by die Put, ons vorige publikasie wat in 2010 net voor Pinkster verskyn het, het ons die luistersiklus ingespan om ’n beweging te begin wat mense kan laat Groei oor Grense na ander toe. Dit is geëggo in die Pinksterreeks wat daaruit voortgevloei het (jy kan die 10 preekriglyne by www.bybelmedia.co.za aflaai, indien jy belangstel. Die skakels is by die produk). Hierdie oorsteek van grense na ander mense toe is immers die belangrikste verandering wat die evangelie bring, dat dit die verhoudings tussen mense verander, dat ons mekaar anders begin raaksien, dat ons mekaar as geskenke van die Here leer ervaar, dat ons in ware gemeenskap met mekaar leer leef. En daarvoor moet ons doelbewus grense oorsteek, met deernis en openheid, met leerbaarheid en vertroue. Dit is die waardes wat die Seisoen van Luister in ons geskep het.

In hierdie Bybelstudieboek fokus ons nou op die lewenstyl wat tot stand kom in hierdie beweging na ander mense toe. Dit is nie genoeg om net tot rus te kom voor God en na Hom en ander te luister nie – die eerste beweging van die luistersiklus; dit is nie genoeg om net sy stem te hoor, ook in dié van ander, en daardeur geruk of getroos te word nie – die tweede beweging van die luistersiklus. Dit moet altyd ook lei tot ’n nuwe manier van leef, ’n nuwe lewenstyl – die derde beweging van die luistersiklus.

Een van die maniere waarop die kerk deur die eeue hierdie Christelike lewenstyl aangeleer en gekoester het, was deur praktiese geestelike gewoontes, of soos baie dit noem, geestelike dissiplines of geloofsgewoontes. Dit is eenvoudige oordraagbare tegnieke wat in die beoefening en bemeestering daarvan jou lewe vorm en Christus gestalte laat kry in jou (Gal 4:19).

Met geestelike gewoontes leer ’n mens ’n kant van die Christelike lewe ken wat jy nie kan leer net deur boeke te lees of aan die voete van geleerdes te sit nie. Dit is kennis wat net deur ervaring onder begeleiding van die Heilige Gees oopgesluit kan word (1 Kor 2:13). Dit is in die beoefening van die geestelike gewoontes wat ’n mens dié kennis opdoen, op geen ander manier nie.

Ons wil met hierdie Bybelstudieboek op 10 sulke gewoontes fokus en dit koppel aan die Bybelse verhaal – daaroor later. Die 10 geestelike gewoontes is (met die gewoonte waarop dit gebaseer is in Engels):
• Vrygewigheid (stewardship)
• Gasvryheid (hospitality)
• Bemoediging (compassion)
• Omgee (service, mercy)
• Daaglikse ondersoek (daily examen)
• Getuienis (witness)
• Nederigheid (humility)
• Gemeenskap (community)
• Geloofsonderskeiding (discernment)
• Lewenspraktyk (rule for life)

Inhoudsopgawe:
Ons kies 10 grepe uit sy verhaal vir hierdie Bybelstudieboek, aan die hand waarvan ons ook die 10 geestelike gewoontes hanteer:
1. Sessie EEN: Hand 4:32-37 – Barnabas die Bemoediger (vrygewigheid)
2. Sessie TWEE: Hand 9:26-31 – Barnabas die Borg (gasvryheid)
3. Sessie DRIE: Hand 11:19-24a – Barnabas die Brugbouer (bemoediging)
4. Sessie VIER: Hand 11:24b-30 – Barnabas die Bemagtiger (omgee)
5. Sessie VYF: Hand 13:1-13 – Barnabas die Bedienaar (daaglikse ondersoek)
6. Sessie SES: Hand 13:13-52 – Barnabas die Beledigde (getuienis)
7. Sessie SEWE: Hand 14:1-20 – Barnabas die Bewonderde (nederigheid)
8. Sessie AGT: Hand 14:21-28 – Barnabas die Beskermer (gemeenskap)
9. SesSie NEGE: Hand 15:1-35 – Barnabas die Besluitnemer (geloofsonderskeiding)
10. Sessie TIEN: Hand 15:36-41 – Barnabas die Begeleier (lewenspraktyk)

Outeurs:
Dr Chris van Wyk is predikant van die NG gemeente Somerstrand in Port Elizabeth
Dr Nico Simpson is predikant van Kruiskerk in Stellenberg
Dr Frederick Marais is 'n gemeentekonsultant by Communitas

Prys: R55.00 (14% BTW ingesluit) - koop dit by hierdie skakel.

Subtitel: Geloofgewoontes om God elke dag in jou lewe raak te sien.

Omslag: Sagteband

Bladsye: 64

ISBN: 97808648704764

Teikenmark: Kleingroepe, Individuele gelowiges, Geestelike leiers en gemeentes

Unieke verkooppunte:

· Fokus daarop om gelowiges te help om al hoe meer in voeling te kom met God en Sy wil deur die ses sessies wat spesifieke geloofsgewoontes vestig· Geskryf deur ’n kenner op die gebied van die geestelike groei van individue en gemeentes

· Praktiese riglyne vir die verdere ontwikkeling van die geloofsgewoontes

· Riglyne vir die fasilitering van ’n "Bly in voeling"-groep.

Opsomming van die inhoud: Ons almal ervaar soms oomblikke waarin ons in voeling met God se Gees is. Dit kan saamval met verwondering of hartseer, kreatiwiteit of deernis, dankbaarheid of liefde, en soms met tye van verandering.

Om in voeling te blý met God se Gees het ons egter hulp nodig. Die geloofsgewoontes in hierdie praktiese boek help ons juis hiermee. Wanneer ons deur hierdie geloofsgewoontes vir God in ons lewe begin raaksien, maak dit ons ontvanklik vir wat volgende gaan gebeur. Ons word vervul met liefde. Ons weet wat ons moet doen.

Hierdie ervaring kan mettertyd ’n leefwyse word, in goeie tye, in slegte tye, en in die gewone gang van die lewe. Ons sal al hoe meer ontvanklik wees om in elke oomblik bewus te wees van God, van wat Hy vir ons wil sê, en van wat Hy in ons lewe doen.

Bly in voeling bevat ses "sessies" met verskeie geloofsgewoontes wat by persoonlike behoeftes en lewensprogramme aangepas kan word, en wat deur individue en groepe gebruik kan word. Dit is ’n praktiese boek wat elke gelowige sal help om die gawe van die leiding van die Heilige Gees al hoe meer te ervaar

Inhoud:

· Sessie 1 – Ons verhale

· Sessie 2 – Daaglikse herkenning

· Sessie 3 – Woord en Gees

· Sessie 4 – Om liefde te ontvang

· Sessie 5 – Belangrik, of dringend?

· Sessie 6 – Inoefening

 Agter in die boek is ook praktiese riglyne ingesluit oor:

· die geloofsgewoontes soos dit mettertyd kan ontwikkel, en

· die fasilitering van ’n "Bly in voeling"-groep.

Meer oor die skrywer: John Ackerman, ’n afgetrede Presbiteriaanse leraar, is steeds met passie betrokke by die geestelike begeleiding van gemeentes in die VSA en in Suid-Afrika, waar hy veral gemeenteleiers help om die geestelike groei van individue en gemeentes te fasiliteer. Hy het al verskeie boeke en artikels geskryf. Sy bekroonde boek Listening to God: Spiritual formation in the congregation het die teologiese grondslag van die Seisoen van Luister gevorm.

Die vrou by die put (deelnemersgids) - Chris van Wyk e.a

( Bybel-Media )
Prys: R25.00 (14 % BTW ingesluit) - koop aanlyn
Subtitel: Stap saam met Jesus oor grense – ’n Studie oor die Samaritaanse vrou

Opsomming van inhoud: Die skrywers van Die vrou by die put gebruik die verhaal wat in Johannes 4 opgeteken is – Jesus en die Samaritaanse vrou – as vertrekpunt om te sê: God het ons gemaak met die behoefte om in gemeenskap met mekaar te wees. God het ons geroep om vir ander te leef, maar dit beteken om waarlik by hulle teenwoordig te wees. En om waarlik by hulle teenwoordig te wees moet ons grense na hulle toe oorsteek. En dit is presies waarmee hierdie boek gelowiges help.

Die vrou by die put is deel van die Groei oor grense-program, wat deel vorm van die Seisoen van Luister, en is spesiaal ontwerp vir groepe. Dit bestaan uit ’n leiersgids en ’n deelnemersgids.

Grense tussen mense verhoed dat hulle mekaar hoor. Dit skep afstand en polarisasie. Dit kweek wantroue en versterk ’n gebrek aan deernis. Grense veroorsaak dat die oordrag van Christus se liefde ingeperk word en die vrye uitdeling daarvan verhoed word. Ons is dus seker dat ons moet handel met ons begrensdheid. As dit in die weg staan van die koms van die Koninkryk en egte ontmoetings met mense, moet ons iets daaraan doen.

Ons het die afgelope drie jaar baie geworstel met Christene se begrensdheid. Waarom is dit so ‘n algemene neiging dat ons onsself afgrens? Hoe deurbreek ‘n mens jou begrensdheid? Wat kan ons doen om sonder ons vooroordele, onbevange te luister na mense? Is dit moontlik om jou vooroordele op te skort met die oog op luister? Is daar onderliggende vrese waarmee ’n mens moet handel wanneer jy na vreemde stemme luister om seker te maak dat jy reg hoor? Wat leer die Bybel oor bewegings oor grense? Dit is van die vrae waarmee ‘n taakgroep van die Seisoen van Luister al vir lank besig is. ’n Verskeidenheid mense is geraadpleeg- jong mense, swart- en witmense, vroue, mans, mense met verskillende oortuigings. Verskeie bronne is geraadpleeg en talle modelle is oorweeg. Uiteindelik het ons opnuut verstaan dat die oorsteek van grense ’n eg Christelike beweging is. Dit is wat Jesus immers doen. Ons het onder meer Jesus se ontmoeting met die Samaritaanse vrou by die put goed bedink en opnuut geleer wat ware dissipelskap beteken.

God praat - leef luisterryk (groepe)

Die gespreksboek vir groepe is 'n hulpmiddel vir mense om na mekaar te luister. Die metodiek van 'n luistersiklus word verduidelik. Dit bestaan uit drie groot bewegings – rus, hoor en leef. Die beweging help mense om tyd te maak om te luister na God en na ander, en met hulle lewe daarop te antwoord. Die siklus is ook onderverdeel in agt stasie nl:

Rus

1. Ingenooi deur God. 

2. Ingaan in God se tyd.

Hoor


3. Luister na God se Woord. 

4. Luister na mekaar.

5. Luister na nader en sien tye. 

6. Luister weer na God se Woord.

Luister

7. Fokus op wat God nou doen. 

8. Antwoord met ons lewe.


Saamgestel deur: Chris van Wyk en Nico Simpson.

Verkrygbaar in pakkies van 10 (groepe) plus 1 (begeleiers): R49.95

Los eksemplare: R5.00

Formaat: Klein  boekie sodat dit oral saamgedra kan word en maklik in 'n Bybel of Bybelstudieboek kan pas.

Aantal bladsye: 20

Teikenmark: Bybelstudie-, klein- en selgroepe.

Navrae en direkte bestellings: Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien     Deelnommer: 0860 26 33 42