Pinkster 2010

Die tema van ons Pinksterreeks is: STAP MET JESUS OOR GRENSE.

Dit sluit direk aan by die kursus Die Vrou by die Put, wat tans landwyd in kleingroepe gebruik word.

Die kerk groei deur grense oor te steek

Die grootste verskil wat die evangelie maak, lê nie in wat IN mense gebeur nie, maar wat TUSSEN mense gebeur.  Verhoudings tussen mense is die plek waar ware gemeenskap gebeur.

Elkeen van ons is ‘n ketting, ‘n band wat mense verbind.  Telkens as ons uitreik na mekaar in gemeenskap en versorging, en bereid is om grense oor te steek na ander, trek ons mense in, en gee dit sin en betekenis aan ander en ons eie lewe.

Om grense oor te steek: kultureel, eties, generasies, etnies, sosiaal, ekonomies, gender en noem maar self verder op, was en sal altyd die lewensbloed van die geloof in Christus bly.

Van die begin af was dit die patroon: waar gelowiges ‘n kulturele grens oorgesteek is, soos ons bv. in Handelinge 11 lees,  waar 'n paar onbekende Joodse gelowiges in Antiochië met die Grieke oor Jesus gesels het, kom daar 'n kerk tot stand. (11:19-20). En waar hulle dit nie gedoen het nie, het die kerk gekrimp of tot niet gegaan.

Laai hierdie artikel se PowerPoint en Word file hier af.

Stap dié Pinkster met Jesus oor Grense

Ons wil jou dus uitdaag om 'n reis dié Pinksterweek met jou gemeente te onderneem.  Ons noem die reis: Stap met Jesus oor grense.

Vir 10 dae (of hoe lank jy ook al Pinkster gaan hou), gaan julle fokus op twee goed:

 1. die wyse waarop Jesus en sy kerk in die Evangelies en Handelinge grense oorgesteek het, en
 2. die mense wat die Here elke dag oor julle pad stuur, waarin ons self die grense sal ontdek waaroor die Here ons wil neem.

Elke aand moet dus ook só ingerig word, dat daar tyd is om te gesels hieroor in groepe of deur getuienisse.  Die wêreld van die teks en die wêreld waarbinne ons leef, moet dus doelbewus in kontak met mekaar gebring word.  Dit is die enigste manier waarop ons regtig die voorbeeld van Jesus en sy kerk kan volg om oor grense te begin stap in ons eie wêreld.

Powerpoint Agtergrond

Ons gebruik Jellybean mensies om grense en die oorsteek van grense voor te stel.

Enige font kan eintlik met hierdie grafika werk (behalwe natuurlik Comic Sans & Papyrus, wat nooit saam met enigiets sal werk nie).  As jy dit bietjie meer gesofistikeerd wil laat lyk, kan jy die verskillende variasies van Quicksand gebruik.  Laai dit af by Quicksand.

Die gewone swart font werk goed.  Vir ‘n prettige effek, kan jy rondspeel met die kleure van die font.  Slegs een kleur per preek!

Die agtergronde is gemaak deur Jaco Potgieter, ‘n grafiese ontwerper wat spesialiseer in gemeentewerk.  Jy kan van sy werk sien by Klema.  As jy van sy (uiters bekostigbare!) dienste gebruik wil maak, kan jy hom kontak by Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien

As jy ‘n meer statiese beeld verkies, kan jy bv. ‘n oop plaashek gebruik.  Probeer een van die volgende:

Liedere

Flam liedere wat goed by die tema sal pas (maar nie noodwendig spesifiek Pinkster liedere is nie):

 • Flam 4 O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut
 • Flam 5 Daar Is Geen Grens
 • Flam 41 Beeld van God
 • Flam 52 Laat almal weet
 • Flam 70 Lig vir die wêreld
 • Flam 80 Weet jy?
 • Flam 119 Ons aanvaar jou met die liefde
 • Flam 173 Dis die opdrag van God
 • Flam 227 Ons sal nou gaan
 • Flam 256 Ons is U Liggaam

As jul gemeente die nodige lisensie het, kan jy die liedere aflaai by www.flam.co.za

Preektekste

Die tekste wat ons gaan behandel in die Pinksterreeks is só gekies dat 5 uit die Evangelies kom en 5 uit Handelinge. Saam met die ander drie Leesrooster preke in die Pinkstertyd (Hemelvaart - Handelinge 1:1-11 [3 Mei beskikbaar]; 7de Sondag van Pase -  Johannes 17:20-26 [3 Mei beskikbaar]; Pinksterfees - Johannes 14:8-17 [10 Mei beskikbaar]), gee dit jou genoeg materiaal om jou eie reeks saam te stel:


Kapernaum -  Jesus steek grense in sy bediening oor

Markus 1:21-28; 40-45; 2:1-12; 23-27; 3:1-6; 31-35 (familie); 7:1-13; 14-23

Powerpoint

Die een mensie wat nie in die ry saam met die ander staan nie, simboliseer die oorsteek van grense.

Dekapolis - Jesus bepaal wie binne en wie buite is

Markus 5:1-20 (Matt 8:28-34; Luk 8:26-39); 7:31-37 (Matt 15:29-31)

Powerpoint

Daar is ‘n sirkel van dié wat binne is en iemand wat buite is.

Nasaret - Jesus word verwerp in sy tuisdorp

Markus 6:1-6 (Matt 13:53-58; 9:35; Luk 4:16-30)

Powerpoint

Die mensies is almal dieselfde kleur, wat die gemeenskaplike herkoms simboliseer - met een wat verwerp word / ‘n buitestander is.

Siro-Fenicië - ‘n Hondjie eet krummels van die tafel

Markus 7:24-30 (Matt 15:21-28)

Powerpoint

Die vreemdeling word deel van die binnekring, gesimboliseer deur een gekleurde mensie tussen ‘n klomp van dieselfde kleur.

Samaria - Die vrou by die put drink lewende water

Johannes 4:1-42

Powerpoint

Twee gemeenskappe, gesimboliseer deur verskillende kleure mensies, leef in isolasie van mekaar.  Twee mensies simboliseer die kontak tussen Jesus en die vrou.

Jerusalem - Reg geskied aan die Griekse weduwees

Handelinge 6:10-7

Powerpoint

Binne die geloofsgemeenskap is daar verskillende groeperinge, gesimboliseer deur verskillende groepies van dieselfde kleur.  Die bont groepie verwys na die uitreik binne die gemeenskap.

Ethiopië - Lig breek deur vir 'n minister van finansies

Handelinge 8:26-40

Powerpoint

Mensies gesels twee-twee, wat kontak simboliseer.  Sommige plekke word grense oorgesteek, ander nie.  Tog lyk dit na een gemeenskap.

Seserea - Die Gees val op Kornelius die Italiaanse kaptein

Handelinge 10:1-48

Powerpoint

‘n Nuwe geloofsgemeenskap kom tot stand wat bestaan uit ‘n klomp verskillende mensies, nie meer homogeen nie.

Filippi - Eerste Europese gemeente gestig met Lidia, ‘n slavin en ‘n bewaarder

Handelinge 16:11-40

Powerpoint

‘n Gemeente word gestig, verskillende mense vorm die kerk.

Atene - In publieke gesprek oor geloof

Handelinge 17:16-34

Powerpoint

Paulus wat met mense praat oor die publieke aard van ons geloof.

Mense is geskenke van God

http://seisoenvanluister.co.za/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gifDit help baie om twee goed in gedagte te hou in ons gesels oor die kontak met mense:

 • Ontmoetings met mense is geskenke uit die hand van die Here. Daarom vra ons elke aand hoe dié ontmoetings jou geruk of getroos of geseën het. En ons praat ook oor hoe die Gees jou moontlik voorberei het daarop en wat jy dink die Here deur die persoon(e) met jou wil laat gebeur. Die eerste fokus is dus die impak op jouself.
 • Telkens gaan ons egter ook vra wat die Here deur jou wil bevestig in die ander persoon en/of moontlik wil verander in jou. Die fokus is dus op die grense waaroor die Here jou wil begelei.

En elke aand help ons mekaar om te leer wat ons beter wil leer doen.  Kortom - ons gaan op reis met mekaar om 'n paar grense na ander mense oor te steek, wat uiteindelik geskenke van die Here word.

Gespreksraamwerk

Ons stel voor dat jy elke erediens geleentheid gee dat mense gesels oor die grense waaroor hulle in daardie dag kon beweeg.  Dit help met die inoefening van die gewoonte om oor grense te gaan.  Daarom gee ons ‘n eerste gespreksraamwerk wat bedoel is om aan die begin van die erediens te gebruik.  Ons gee ook telkens ‘n tweede gespreksraamwerk om ná die Woordverkondiging te gebruik.

Daarmee skep ons die bewussyn dat die erediens ‘n ontmoeting met God is wat werk deur sowel ons daaglikse ervarings as in die prediking van die Woord.  Dit berei die gemeente ook voor om dieselfde proses môre te volg.

Inleiding

Ons leer deur ons eie stories te vertel.

Blote kennis help nie regtig baie ver nie.  'n Mens moet saam met die kennis en in afhanklikheid (houding) van die Gees vaardighede aanleer, soos om te let op die mense wat oor jou pad kom.  Soos jy dit inoefen en dit 'n gewoonte raak, so begin jy leer hoe dit werk om oor grense te gaan.  En die wonder is dat só 'n gewoonte vir ander ook geleer kan word (oordraagbaar).

Vóór die Woordverkondiging

Dink eers alleen na oor jou kontak met mense vandag.

Lys almal wat jy kon groet, waar jy oor ‘n grens kon gaan, waar jy ingenooi is in hulle lewe of huise of kantore, en jy die geleentheid gehad het om aan ‘n dieper verhouding te bou.

 • Vanoggend
 • Vanmiddag

Sommige sal baie kontakte gehad het en ander minder.  En dit is heeltemal OK.  As jy niemand regtig kon groet nie, of daar nie grense oorgesteek is nie, dink dan oor mense wat jy graag môre sou wou groet.

Dit kan iemand wees wat vreemd was of jou uit jou gemaksone uitgeneem het.

Vertel vir mekaar die storie van jou ontmoeting met die persoon(e).

Konsentreer veral op hoe dié ontmoeting JOU geruk of getroos of geseën het.  Vertel dit asof hy/sy nou by julle is.  Onthou die Seisoen van Luister se waardes van leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid.

Dink na hoe God jou voorberei het vir die ontmoeting met die persoon (oop/kwesbaar).

Gee tyd vir 3 persone om met ons te deel wat gebeur het - en wat julle geleer het om saam met Jesus te stap oor grense.

Ná die Woordverkondiging

Dink nou weer na oor die persoon(e) wat jy vandag kon groet.

 • Wat dink jy is God besig om deur die persoon(e) met jou te laat gebeur?
 • Wat wil jy bevestig by dié mense?
 • Wat moet in jou verander?
 • Wat is jy besig om te leer wat jy beter sou wou doen?
 • Na wie toe stuur die Here jou weer terug?

Deel kortliks met mekaar.

Vanderbijlpark en Vanderbijlpark-Wes het die hele reeks (10 aande) van "Stap saam met Jesus oor grense" gedoen - die vier teksgedeeltes uit Markus, Joh. 4, en dan die vyf teksgedeeltes uit Handelinge.     Wat 'n belewenis!    Daarvan getuig elkeen wat elke aand gekom het.  Selfs stoere Blou Bul-ondersteuners het 22 Mei die diens bygewoon eerder as om tuis die wedstryd tussen die Bulle en die Crusaders te kyk.

Vir my persoonlik was dit ook 'n geseënde tyd, veral die verhale wat elke aand vertel is oor daardie dag se ontmoetings met ander mense - die grense wat oorgesteek is, en wat oorgesteek moet word.   Almal het met groot vrymoedigheid hieraan deelgeneem, en ek kon agterkom hoedat lidmate baie meer bewustelik elke dag se ontmoetings met ander as geleenthede tot getuienis en dienslewering begin raaksien en aangegryp het.     Daar was en is 'n "commitment" om doelbewus grense na ander oor te steek...

Daar is verder groot belangstelling in die reeks "Die vrou by die put".    Ons begin daarmee aan die begin van die derde kwartaal.   Weereens dankie vir julle leiding, en die materiaal wat julle aan die kerk oor "luister" beskikbaar gestel het.

Groetnis hier uit Vanderbijlpark uit.

Cobus Niemand

Pinksterweek 2010 het begin!

Daar is 'n stuk opwinding in my hart as ek dink oor die talle gemeentes wat vannaand met Hemelvaart die Pinksterweek 2010 begin.  En ek weet dat daar 'n wye verskeidenheid tekste en onderwerpe oor die lengte en breedte van die Suider-Afrikaanse kerkgemeenskap gebruik gaan word.  Maar die spilpunt waarom alles draai, is 'n nuwe toewyding aan God, dié God wat ons lewens só vol kan maak, dat ons oor alle grense en hindernisse heen, 'n verskil kan maak in hierdie wêreld .

Ek is getref deur Kempton-Kruin gemeente se reeks aan die hand van die Seisoen van Luister hulpmiddels: Die Heilige Gees lei ons om dié Pinkster met Jesus oor Grense heen te stap.  Ek het hulle bemarkingsmateriaal hieronder aangeheg vir dié wat wil kyk hoe interessant en effektief hulle 'n eie stempel op die temas geplaas het.  En ek wil vir hulle en alle ander leraars en gemeentes regtig bid dat die sluise van die hemel op spreekwoordelike wyse oopgetrek sal word, en ons almal 'n ryke seën van die Here sal ervaar.

En as die Here jou hart vol gemaak het, vertel dit vir ons deur sommer net hier aan die onderkant van hierdie artikel jou storie te vertel!  Klik op die titel van hierdie artikel en skryf dan in die ruimte wat dan oopmaak.

Aan God al die eer!

Attachments:
FileBeskrywingFile sizeLaas gewysig
Download this file (Pinkster_2010_Kempton-Kruin.pdf)Pinkster_2010_Kempton-Kruin.pdfKempton-Kruin bied in samewerking met die Seisoen van Luister aan: Die Heilige Gees lei ons dié week om met Jesus oor Grense te stap294 Kb13/05/2010 18:13