Inligting

Pinksterweek 2010 het begin!

Daar is 'n stuk opwinding in my hart as ek dink oor die talle gemeentes wat vannaand met Hemelvaart die Pinksterweek 2010 begin.  En ek weet dat daar 'n wye verskeidenheid tekste en onderwerpe oor die lengte en breedte van die Suider-Afrikaanse kerkgemeenskap gebruik gaan word.  Maar die spilpunt waarom alles draai, is 'n nuwe toewyding aan God, dié God wat ons lewens só vol kan maak, dat ons oor alle grense en hindernisse heen, 'n verskil kan maak in hierdie wêreld .

Ek is getref deur Kempton-Kruin gemeente se reeks aan die hand van die Seisoen van Luister hulpmiddels: Die Heilige Gees lei ons om dié Pinkster met Jesus oor Grense heen te stap.  Ek het hulle bemarkingsmateriaal hieronder aangeheg vir dié wat wil kyk hoe interessant en effektief hulle 'n eie stempel op die temas geplaas het.  En ek wil vir hulle en alle ander leraars en gemeentes regtig bid dat die sluise van die hemel op spreekwoordelike wyse oopgetrek sal word, en ons almal 'n ryke seën van die Here sal ervaar.

En as die Here jou hart vol gemaak het, vertel dit vir ons deur sommer net hier aan die onderkant van hierdie artikel jou storie te vertel!  Klik op die titel van hierdie artikel en skryf dan in die ruimte wat dan oopmaak.

Aan God al die eer!

Attachments:
FileBeskrywingFile sizeLaas gewysig
Download this file (Pinkster_2010_Kempton-Kruin.pdf)Pinkster_2010_Kempton-Kruin.pdfKempton-Kruin bied in samewerking met die Seisoen van Luister aan: Die Heilige Gees lei ons dié week om met Jesus oor Grense te stap294 Kb13/05/2010 18:13
Ek is oortuig dat die grootste verskil wat die evangelie maak, nie lê in wat IN mense gebeur nie, maar wat TUSSEN mense gebeur.  Daar is baie tyd en energie al in die kerk gespandeer aan die innerlike lewe, stiltetyd en hoe ‘n mens prakties jou geestelike lewe lei.  En dit is reg en goed.

Dit is egter in die verhoudings tussen mense waar ware gemeenskap gebeur. En daarvoor het ons mekaar nodig. Ons moet leer wat dit beteken om die grense na mekaar oor te steek; hoe ons mekaar moet insluit; hoe ons mekaar moet uitdaag en vir mekaar ‘n voorbeeld stel om die grense na ander oor te steek.

Ons mens-wees kom mos eintlik net tot sy reg wanneer ons in positiewe waarderende omgee-verhoudings met ander lewe.  Elkeen van ons is ‘n ketting, ‘n band wat mense verbind.  Telkens as ons uitreik na mekaar in gemeenskap en versorging gee dit sin en betekenis aan ander en ons eie lewe.

Dit is nie net waar vir ons in die kleiner kring waar ons leef nie.  Dit is ook waar van die uitbreiding van gemeentes en die vestiging van die evangelie en die koninkryk.  Geloof in Christus in ‘n spesifieke plek en deur spesifieke mense het reg deur die geskiedenis te make met die bereidheid van gelowiges om grense na ander oor te steek.

In dié mate wat die Woord gestalte kry in ‘n gemeenskap, in dié mate brei die invloed van Christus uit of krimp dit in.  Die effektiwiteit en weerstandigheid van die Christelike geloof is direk verbind aan gelowiges en gemeentes se vermoë tot: "acts of cultural translation by which the Christians of any community make their faith substantial within that community" (Walls The Cross-cultural process in Christian History, 13).

Om grense oor te steek: kultureel, eties, generasies, etnies, sosiaal, ekonomies, gender en noem maar self verder op, was en sal altyd die lewensbloed van die geloof in Christus bly.  Telkens as die invloed van Christus ingekrimp het, bv. in die eerste gemeente van Jerusalem na die eerste vervolging, het daar lewe van die randte gekom, gewoonlik waar ‘n kulturele grens oorgesteek is, soos ons bv. lees met die ontstaan van die gemeente in Antiochië, weens die getuienis van onbekende Joodse gelowiges van Ciprus en Griekeland. (Hand 11:19-20).

Hierdie Pinkster is daarom ‘n uitdaging aan elke lidmaat wat die Pinksterweek bywoon.  ‘n Uitdaging om in dié week 'n reis saam met die gemeente te onderneem.  Ons noem die reis: Stap met Jesus oor grense. Vir 10 dae gaan elkeen fokus op die mense wat oor julle pad kom.  Elke aand gaan jy dan begelei word om te gesels daaroor en te probeer agterkom wie dit is wat die Here oor jou pad stuur.

Hier is die onderskeie onderwerpe vir Pinkster 2010.  Klik daarop om na die preekriglyn te gaan.  Die PowerPoint aanbiedinge sal teen 9 April op die webtuiste verskyn.
1  Kapernaum -  Jesus trotseer uitdagings in sy bediening

Markus 1:21-28; 40-45; 2:1-12; 23-27; 3:1-6; 31-35 (familie); 7:1-13; 14-23

2  Dekapolis - Legio word bevry tussen die grafte

Markus 5:1-20 (Matt 8:28-34; Luk 8:26-39); 7:31-37 (Matt 15:29-31

3  Nasaret - Jesus word verwerp in sy tuisdorp

Markus 6:1-6 (Matt 13:53-58; 9:35; Luk 4:16-30)

4  Siro-Fenicië - ‘n Hondjie eet krummels van die tafel

Markus 7:24-30 (Matt 15:21-28)

5  Samaria - Die vrou by die put drink lewende water

Johannes 4:1-42

6  Jerusalem - Reg geskied aan die Griekse weduwees

Handelinge 6:10-7

7  Ethiopië - Lig breek deur vir 'n minister van finansies

Handelinge 8:26-40

8  Seserea - Die Gees val op Kornelius die Italiaanse kaptein

Handelinge 10:1-48

9  Filippi - Eerste Europese gemeente gestig met Lidia, ‘n slavin en ‘n bewaarder

Handelinge 16:11-40

10  Atene - In gesprek met die intellektueles

Handelinge 17:16-34