Pinkster 2011

File Version Licence Size Added Hits

in die spore van Barnabas

Gevorm deur die Gees met geestelike gewoontes

Prent deur Wicus WaitPinkster is die tyd wat ons fokus op die werk van die Heilige Gees.  Ons leer Sy werk veral ken uit die verhale wat Lukas in Handelinge vertel.  Die verhale skep die verwagting by ons dat Hy vandag nog dieselfde doen.   Ons fokus daarom in Pinkster 2011 op wat die Heilige Gees deur die lewe van Barnabas gedoen het. 

Aan die een kant daag die Heilige Gees ons uit om Barnabas se navolgers te word – as bemoedigers, borge, brugbouers, bemagtigers, bedienaars en begeleiers.  Hy wys immers vir ons hoe ’n lewenstyl gevorm word deur die geestelike gewoontes wat ’n mens in jou lewe bemeester.

Aan die ander kant bemoedig die Heilige Gees ons dat Hy altyd tweede kanse gee – soos Hy dit gedemonstreer het in die wyse waarop Barnabas Saulus en Johannes Markus bemoedig en begelei het.  Die Heilige Gees gee dus op ’n besondere wyse hierdie Pinkster weer hoop vir leiers en lidmate deur die voorbeeld van hierdie goeie man, Barnabas, wat vol was van die Heilige Gees en met ’n vaste geloof geleef het.

Laai hier 'n volledige oorsig oor die reeks af, met agtergrond besprekings oor Handelinge, Barnabas, geestelike gewoontes en detail oor die hulpmiddels wat beskikbaar is vir die reeks.

Chris van Wyk, Danie Mouton, Rethie van Niekerk, Wicus Wait

Barnabas

Die Bybelstudieboek Barnabas is so pas vrygestel.

Gebruik gerus die boek in julle kleingroepe om hulle verder te help om die geestelike gewoontes in te oefen.

 

 

 

 

 

Inleidingsartikel

Inleidingsartikel 404.5 KB Mar 30, 2011 14:40 Download 2718

Joernaal

  • Ons gebruik PowerPoint (net 2007 weergawe beskikbaar) vir die joernaal, omdat dit die formatering behou en almal redelik gemaklik daarmee kan werk.
  • Die teks is redelik groot.  Die idee is dat jy hierdie dokument gebruik om ‘n “booklet” te maak – die uiteindelike produk is dus A5. As jy dit so kopieer, is die teks se grootte, asook die helderheid van die grys agtergronde (wat in hierdie dokument effens donker lyk), reg. 
  • Druk slegs dié byeenkomste wat jy gaan gebruik.  Onthou dat die bladsye in veelvoude van 4 moet wees om ‘n boekie te maak.  Daar is enkele “leë” bladsye (met spasies vir notas) wat jy soos nodig kan gebruik om die veelvoude van 4 te behou. 
  • Onthou om op die laaste bladsy die gemeente se inligting in te sit!
  • Die Pdf het nie die laaste bladsy in nie.
Joernaal.pptx 433.07 KB May 14, 2011 18:53 Download 2334
Joernaal.pdf 734.63 KB May 14, 2011 18:56 Download 2080

Zip-file

Laai hier die Zip-file af met al tien finale preekriglyne in PowerPoint en Word formaat.  Dit bevat die eksegetiese riglyne sowel as liturgieë vir die eredienste.

Zip-file met al tien finale preekriglyne in PowerPoint en Word formaat 8.29 MB May 14, 2011 19:05 Download 3162

Hierdie Zip-file het net die eksegetiese riglyne van al tien Skrifgedeeltes.

Eksegetiese opmerkings.zip 764.57 KB Mar 30, 2011 18:14 Download 2486

Bemarkingspamflet

Hier is die bemarkingspamflet vir Pinkster 2011.
  • Laai die jpg (in kleur of in swart en wit) af as jy dit net so wil gebruik.
  • Laai die ppt of pptx af (wat kleur en swart en wit skyfies bevat) af as jy daaraan wil verander of dit wil verkort.
Bemarkingspamflet.ppt 439 KB Apr 12, 2011 17:31 Download 2126
Bemarkingspamflet in kleur.jpg 128.96 KB Apr 12, 2011 17:32 Download 2056
Bemarkingspamflet.pptx 415.03 KB Apr 12, 2011 17:31 Download 1954
Bemarkingspamflet in swart en wit.jpg 124.08 KB Apr 12, 2011 17:33 Download 2185

Barnabas - net gesig en agtergrond

Hier is 'n jpeg net van die gesig van Barnabas met die rooi en geel strepe op die agtergrond (1024 x 768 px) wat jy in 'n PowerPoint kan gebruik. Of laai die PowerPoint daaronder af, waar dit reeds ingetrek is.
Barnabas - net gesig en agtergrond.jpg 398.62 KB Jun 03, 2011 08:03 Download 2142
Barnabas - net gesig en agtergrond.ppt 513.5 KB Jun 03, 2011 08:10 Download 1847

1. Barnabas die Bemoediger - Handelinge 4:32-37

Die Heilige Gees versprei die evangelie deur vrygewigheid

God roep spesifieke mense.  Hy gebruik hulle afkoms en gawes, wat baie keer doodgewone goed is soos ’n stuk grond wat jy besit, maar dit dan op ’n unieke manier inspan binne die kerk en gemeenskap om verstommende goed reg te kry, soos om van die Christelike gemeenskap wêreldwyd ’n vrygewige gasvry een te maak.  Barnabas se vrygewige geskenk het ’n impak ver bo dit wat hy in sy tyd kon voorsien het.  Dit is waar van enigiemand wat gewone dinge in diens van die Here en sy kerk stel. 

Ons kan Barnabas navolg in die bemeestering van die geestelike gewoonte van vrygewigheid.

Preekriglyn

"In die begin van die vorige eeu het daar eendag ’n huilende dogtertjie naby ’n klein kerkie gestaan. Sy is gevra om terug huis toe te gaan, want daar was nie plek vir haar nie. “Ek kan nie Sondagskool toe gaan nie” het sy huilend vir die predikant gesê wat daar verbygeloop het. Toe hy haar stukkende klere sien, het hy dadelik vermoed wat die eintlike rede was. Hy het haar hand geneem en haar na ’n klassie geneem. Die kind was so diep daardeur geraak dat sy daardie nag gelê en dink het aan al die ander kinders wat geen plek het om van Jesus te leer nie ..."

Handelinge 4:32-37 - preekriglyn.ppt 1.01 MB May 14, 2011 17:33 Download 2445
Handelinge 4:32-37 - preekriglyn.doc 131 KB May 14, 2011 17:34 Download 2240
Handelinge 4:32-37 - eksegese.doc 67 KB Mar 30, 2011 14:41 Download 2066

2. Barnabas die Borg - Handelinge 9:26-31

Die Heilige Gees skep veilige ruimtes deur gasvryheid

Roeping is ’n dinamiese reis en nie ’n bestemming nie.  Barnabas het nie vasgeval in ’n vrygewigheidsbediening nie, soos  wat maklik kon gebeur het in Jerusalem – die nood was immers groot – maar het gedoen wat die Here op sy hart lê in die gewone gang van die lewe.  Hy het nie verder betrokke geraak by bv. die versorging van die weduwees nie, hoewel hy tog in ’n sekere sin betrokke gebly het deurdat hy gekies word om die gemeente van Antiogië se dankoffer vir die gemeente in Jerusalem te bring (Hand 11).  Hy fokus egter op die raaksien van en die gasvrye intrek van nuwe bedienaars van die evangelie. 

Ons kan Barnabas navolg in die bemeestering van die geestelike gewoonte van gasvryheid.

Preekriglyn

"Die Saharawoestyn word gekenmerk deur oases waar die moeë reisiger lewegewende water en lafenis ontvang.  Geoloë het ontdek dat daar diep, diep onder die harde woestyn ongelooflike groot watermere in die steenformasies voorkom.  Plek-plek deel die Sahara hierdie verborge water met verstommende vrygewigheid. Die aanloklike waterpoele van die oase getuig van die woestyn se verrassende gasvryheid ..."


Handelinge 9:26-31 - preekriglyn.ppt 718 KB May 14, 2011 17:38 Download 2107
Handelinge 9:26-31 - preekriglyn.doc 117 KB May 14, 2011 17:38 Download 2113
Handelinge 9:26-31 - eksegese.doc 61 KB Mar 30, 2011 14:42 Download 1941

3. Barnabas die Brugbouer - Handelinge 11:19-24a

Die Heilige Gees skuif grense deur die getuienis van gewone mense

Barnabas is die eerste leraar wat begin om Jode en nie-Jode in een gemeente te bedien.  Hy vestig ’n model vir hoe die kerk behoort te wees. Hy sluit by die uitbreiding van die evangelie aan en bemoedig en bevestig die Griekse gelowiges in hulle verbintenis aan die Here.  En onthou dat hy dus daarmee aansluit by ’n beweging van gewone gelowiges wat die evangelie aan ander bring.  Dit is gewone Joodse gelowiges van Siprus en Sirene wat hier oor grense stap om ander taalgroepe te bereik.  En dit is hulle wat die kerk telkens moet navolg. Dit nooi ons ook uit om deel te word van die rimpel-effek van hierdie gebeure wat steeds  sigbaar is oor die hele wêreld, waar grense van kultuur en taal oorgesteek word met die evangelie van Jesus Christus.

Ons kan Barnabas navolg in die bemeestering van die geestelike gewoonte van bemoediging.

Preekriglyn

"Die Berliner Mauer (Berlynse muur) was ’n gruwelike grensmuur wat deur die Duitse Demokratiese Republiek (DDR) opgerig is.  Op 13 April 1961 is oornag begin om Wes-Berlyn volledig af te skei van die omringende Oos-Berlyn en Oos-Duitsland.  Dit was alles deel van die koue oorlog tussen Oos en Wes.  Die lang grensmuur van beton het wagtorings ingesluit wat uitgekyk het oor ’n strook niemandsland (ook die doodstrook genoem) waaroor niemand mag beweeg nie.  Jy kon doodgeskiet word as jy dit doen.  Baie mense wat uit Oos-Duitsland wou vlug, het inderdaad hul lewens só verloor ..."


Handelinge 11:19-24a - preekriglyn.ppt 756 KB May 14, 2011 17:44 Download 2125
Handelinge 11:19-24a - preekriglyn.doc 117 KB May 14, 2011 17:47 Download 1961
Handelinge 11:19-24a - eksegese.doc 61 KB Mar 30, 2011 14:43 Download 1933

4. Barnabas die Bemagtiger - Handelinge 11:24b-30

Die Heilige Gees sorg vir ander deur ons omgee

Waar Barnabas vroeër met sy vrygewigheid ’n direkte impak op die gemeente in Jerusalem gehad het, raak hy nou die instrument wat ’n ander gemeente se vrygewigheid aan die gemeente in Jerusalem gaan oordra.  Barnabas se persoonlike hulpbetoon aan Jerusalem in sy vroeëre verblyf daar, word nou voortgesit in die vorm van ’n korporatiewe omgee-diens aan die gemeente van Jerusalem, een van die eerste gevalle van onderlinge gemeentesorg en barmhartigheid binne die verband van gemeentes. Met sy eie omgee het hy die nuwe gemeente in Antiogië bemoedig, sowel as vir Saulus in sy bediening, en die gemeente versterk in hulle eie mededeelsaamheid teenoor die eerste gemeente in Jerusalem.

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van omgee.

Preekriglyn

"Die storie word vertel van ’n diaken van ’n gemeente in Boston, Engeland, wat te skaam was om te bid of andersins op te tree binne die gemeente.  Hy het egter vir homself gesê, “ek kan twee ekstra borde dek op my tafel elke Sondagaand en twee jongmense uitnooi vir ete wat ver van hulle huis af is.  Hy het dit vir meer as 30 jaar volgehou ..."


Handelinge 11:24b-30 - preekriglyn.ppt 623.5 KB May 14, 2011 18:02 Download 2015
Handelinge 11:24b-30 - preekriglyn.doc 110 KB May 14, 2011 18:03 Download 2095
Handelinge 11:24b-30 - eksegese.doc 60.5 KB Apr 16, 2011 07:24 Download 1894
Handelinge 11:24b-30 - eksegese.docx 33.24 KB Mar 30, 2011 14:44 Download 2088

5. Barnabas die Bedienaar - Handelinge 13:1-12

‘n Gestuurde gemeente leef deur gebed en getuienis

God gee alles wat ons nodig het om ons roeping te leef.  Wat begin het in Barnabas se lewe met die verkoop van ’n stuk grond, en gelei het tot ’n verbintenis aan Saulus en die gemeente in Antiogië, word nou ’n volskaalse roeping om die wêreld met die evangelie van Jesus Christus te bereik.  En elke deel van dié voorafgaande pad tot hier – gawes, afkoms, onderrig, ervarings – gee aan die roepingsreis ’n doelgerigtheid en dinamika.  Gebed is 'n belangrike manier waarop God se wil onderskei word – beide in die ontvangs en  bevestiging daarvan.  En die gemeenskap van gelowiges speel as ’n groep daarin ’n belangrike rol.  Een van die gebedspraktyke wat deur die eeue ontwikkel is om ’n mens te help om God se stem te herken, is die geestelike gewoonte wat die daaglikse ondersoek (daily examen) genoem word. 

Dit is die geestelike gewoonte wat ons gaan beoefen - die daaglikse ondersoek.

Preekriglyn

"David was, soos gewoonlik, laatnag nog wakker, besig om TV te kyk toe hy vir die eerste keer die vraag vra: “Here, wat sal gebeur as ek die TV stel verkoop en die tyd in gebed spandeer?”.  Nadat David Wilkerson hierdie gebed in 1958 gebid het, sou die antwoord spoedig blyk: “Wat sal gebeur, Here, as ek ..."


Handelinge 13:1-12 - preekriglyn.ppt 737.5 KB May 14, 2011 18:07 Download 2050
Handelinge 13:1-12 - preekriglyn.doc 118.5 KB May 14, 2011 18:07 Download 2046
Handelinge 13:1-12 - eksegese.doc 60 KB Mar 30, 2011 14:45 Download 1933

6. Barnabas die Beledigde- Handelinge 13:13-52

Die Heilige Gees gee die ewige lewe deur ons getuienis

Barnabas en Paulus maak in Antiogië in Pisidië groot deurbrake vir die evangelie.  Dit gebeur deur die goeie boodskap van Jesus as Verlosser aan die hand van die einste wet en die profete te bring.  Maar belangrik, ook deur die gesprekvoering wat daarna volg waarin oor die betekenis daarvan nagedink word en mense aangemoedig word om op die genade van God te bly vertrou. God gee die ewige lewe deur hulle getuienis.  Dit is met dié hoop dat ons van Hom met ons lewe en woorde getuig oral waar ons kom - ook gewone gelowiges soos Handelinge ons duidelik leer. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van getuienis.

Preekriglyn

"William Carey (1761 – 1831) van Northampshire in Engeland staan bekend as die vader van die moderne sendingbeweging.  Hy is diep geraak deur die lewe van ’n Amerikaanse sendeling onder die Amerikaanse inboorlinge, David Brainerd (1718 – 1747), en die reisverhale van James Cook.  Hy het oortuig geraak dat die evangelie oor grense moet beweeg en sy kerk oortuig om by sendingwerk betrokke te raak met die publikasie van An Enquiry into the Obligations of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens in 1792 ..."


Handelinge 13:13-52 - preekriglyn.ppt 1009 KB May 14, 2011 18:10 Download 2118
Handelinge 13:13-52 - preekriglyn.doc 142 KB May 14, 2011 18:11 Download 2040
Handelinge 13:13-52 - eksegese.doc 89 KB Mar 30, 2011 14:46 Download 1937

7. Barnabas die Bewonderde - Handelinge 14:1-20

’n Nederige lewenstyl kies die pad van dienslewering en nie magsvertoon nie

Nederigheid kom nie natuurlik vir ons nie.  Niemand wil graag aan die onderpunt van die leer wees nie.  Die probleem is dat ’n sug na waardering baie maklik in ’n sug na mag verander, juis die versoeking waarvoor Jesus in die woestyn geplaas is (Matt 4:1-11).    Geen wonder dat Barnabas en Paulus hier met amperse aggressie reageer op die heldeverering wat hulle te beurt val, en vasberade keer dat hulle in die sentrum van die mense se gedagtes kom staan.   Hulle hantering van die probleem van heldeverering is ’n model vir ons om na te volg. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van nederigheid.

Preekriglyn

"Nederigheid kom nie natuurlik vir enigeen van ons nie.  Niemand wil graag aan die onderpunt van die leer wees nie.  Dit moeilik om spontaan en konsekwent die minste te wees.  Veral binne ons kultuur waar mag en selfbe-mag-tiging so ’n hoë prioriteit is.  Ons hou van mense wat “goed doen vir hulleself” en bo uitkom.  Leith Anderson vertel van ’n besoek wat hy aan Manilla se vullishope gebring het.  Nes in ander groot stede, soos Kaïro, woon tienduisende mense op Manila se vullishope en maak ’n lewe uit die gemors wat ander weggooi.  Manila se vullismense bou hul krothuisies uit die nuttelose materiaal wat ander weggooi.  Hulle stuur hul kinders soggens om vir kos te gaan soek in ander se vullis.  Hieruit word hulle familie-etes berei.  Anderson vertel hoedat mense op die vullishoop gebore word en grootgemaak word.  Hulle gaan nooit iewers anders heen nie, selfs nie eers na Manila toe nie.  Die vullishope is hul wêreld ..."


Handelinge 14:1-20 - preekriglyn.ppt 820 KB May 14, 2011 18:17 Download 2230
Handelinge 14:1-20 - preekriglyn.doc 118 KB May 14, 2011 18:17 Download 2019
Handelinge 14:1-20 - eksegese.doc 66 KB Mar 30, 2011 14:47 Download 1961

8. Barnabas die Beskermer - Handelinge 14:21-28

Die Heilige Gees skep ’n gemeenskap waarbinne geloof tot sy reg kom

Jesus het nie ’n geskrif nagelaat nie, wel ’n gemeenskap.  Barnabas en Paulus versterk dus die onderlinge gemeenskap en kies leiers om verantwoordelikheid vir die Woordverkondiging en leiding van die gemeente te neem.  So beskerm hulle die prosesse wat aan die gang gekom het in antwoord op die evangelie.  Dit beteken dat hulle die gemeente die geheim van 'n gedeelde taal en saamwees aanleer. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van gemeenskap.

Preekriglyn

"Twee Riviere in die Langkloof was ’n stoere gemeenskap wat gelowig en getrou in die gebaande weë van hulle voorvaders en voormoeders geloop het.  Veral in Olivier-voetspore, want gedurende die 1930’s was net 24 van die 106 huisgesinne hier nie Olivier-nasate nie.  Selfs die ander vanne was meestal ou bekendes soos Schreiber’s en Murray’s. Toe ’n skoolmeester lank gelede onwillig raak om die skoolsaal te leen, bou hulle ’n eie, trotse monument-kerksaal vir vol bidure en boere-basare.  Maar, deur die jare het ook Twee Riviere karakter verander.  Ou inwoners is gaandeweg en een vir een vervang deur … inkommers.  Veral Engelssprekendes toegewy aan ’n Joods-godsdienstige leefwyse.  En soos hulle intrek, hoor jy: 'Hulle is nie van onse mense nie' of 'Hulle is nie in onse kerk nie  en agter die woorde word stilletjies gewonder: 'Is hulle ooit van onse God se mense?' ..."


Handelinge 14:21-28 - preekriglyn.ppt 873 KB May 14, 2011 18:21 Download 2182
Handelinge 14:21-28 - preekriglyn.doc 113.5 KB May 14, 2011 18:23 Download 2033
Handelinge 14:21-28 - eksegese.doc 56.5 KB Mar 30, 2011 14:49 Download 1981

9. Barnabas die  Besluitnemer - Handelinge 15:1-35

Die Heilige Gees leer ons onderskei deur getuienisse en die Bybel

Die oop deur van geloof vir die heidene wek interne weerstand op van gelowiges uit die Fariseërs.  Dit is ’n katalisator vir die onderskeiding van God se wil.  Onderskeiding sluit almal se bydraes in, gewone gelowiges en leiers s’n.  Dit werk met getuienisse oor God se werk in die lewe en getoets  aan die Skrifwoord totdat daar klaarheid daaroor kom.  Eers as daar wye instemming bereik is, word dit die besluit van die geloofsgemeenskap. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van geloofsonderskeiding.

Preekriglyn

"’n Diepsee duiker vertel dat hy diep in water moes duik waar dit plotseling stikdonker geword het.  Dit was bitter moeilik om nie gedisoriënteerd en diep angstig te raak nie.  'Dit is ’n verskriklike gevoel,' vertel hy, 'om onder die water te wees sonder om eers jou eie hande voor jou gesig te kan sien.  Jy kan geen sentimeter sien nie.  Jy weet nie watter rigting is boontoe nie.  Ek het paniekerig begin raak, sonder koers, en gewonder of ek ooit weer bo sou uitkom.'
'Wat doen jy toe,'  vra ek my vriend?
'Ek het my instrukteur se woorde onthou en vir die borrels van my asemhaling gevoel,' sê hy ..."


Handelinge 15:1-35 - preekriglyn.ppt 795.5 KB May 14, 2011 18:43 Download 2021
Handelinge 15:1-35 - preekriglyn.doc 376.5 KB May 14, 2011 18:27 Download 2113
Handelinge 15:1-35 - eksegese.doc 320.5 KB Mar 30, 2011 14:50 Download 1973

10. Barnabas die Begeleier - Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13)

Die Heilige Gees seën mense deur ons lewenspraktyke

Barnabas en Paulus verskil met mekaar oor gelowiges wat terugdeins... en 'n tweede kans wil hê.  Paulus sê Johannes Markus kan nie saamreis nie, en Barnabs dat hy welkom is: Almal verdien ’n tweede kans.  Wat het Barnabas so laat besluit?  Sy onderskeidingsvermoë en sy gawe van bemoediging.  Hy voeg dit saam in ’n lewenspraktyk van begeleiding.  Aan die einde van ons reis met Barnabas wil ons dus ’n oorkoepelende geestelike gewoonte bemeester, die lewenspraktyk. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van 'n lewenspraktyk wat in ’n basiese Christelike lewenstyl tot uitdrukking kom.

Preekriglyn

"Die verhaal van Barnabas is inderdaad een van die onderskatte en daarom onvertelde verhale in die Nuwe Testament.  Wanneer mens sy verhaal naspoor, word jy bewus van die wonderlike manier waarop die Here mense, hulle gawes en hul lewenspraktyke gebruik in die kom van die koninkryk. Barnabas is iemand wat wys hoe ’n geseënde lewenstyl gevorm word deur die geestelike gewoontes wat jy beoefen ..."


Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13) - preekriglyn.ppt 872 KB May 14, 2011 18:31 Download 2194


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009