Kerkjaar 2012-13

Woord-en-feesSEISOEN VAN LUISTER

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en feesPreekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Preekstudies en liturgiese voorstelle

Die Preekstudies en liturgiese voorstelle: Woord en fees – Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Die Preekstudies en liturgiese voorstelle kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Woord en lewe (voorheen Leesrooster)

 

 

 

File Version Licence Size Added Hits

1 Korintiërs 10:1-13 – 3de Sondag in Lydenstyd – 3 Maart 2013

1Korintiers10 1-13Om kinders in hierdie teks se betekenis in te lei, sal dit moontlik die beste werk om een van die stories waarna Paulus waarskynlik hier verwys in meer detail vir die kinders te vertel. Die verhaal van die goue kalf (Eks 32) sal baie goed kan werk. Daar is ook ’n skakel na ’n video wat die dilemma van versoeking uitstekend illustreer. Met die preekriglyn word aangesluit by die e-posdiens van Deathswitch wat jou in staat stel om na jou dood e-posse aan voorafgekose ontvangers te stuur. Die idee is egter eintlik nie revolusionêr, want in ons teks word die geskiedenis van ou Israel na hulle uittog uit Egipte onder Moses vir ons as voorbeeld voorgehou. Hulle boodskap kom dus by ons aan lank ná hul dood! En die boodskap? Om reg te lewe veral in die lig van die voortslepende impak van die heersende kultuur en godsdiens van die stad Korinte op die nuwe bekeerlinge. Daarom fokus Paulus op God se genade wat gegee word om versoekings te weerstaan. God se genade is daarvoor genoeg.

1 Korintiërs 10:1-13.ppt 1.04 MB Feb 25, 2013 22:38 Download 1026
1 Korintiërs 10:1-13.pptx 811.51 KB Feb 25, 2013 22:36 Download 749
1 Korintiërs 10:1-13.doc 122.5 KB Feb 25, 2013 22:34 Download 852

Filippense 3:17-4:1 – 2de Sondag in Lydenstyd – 24 Februarie 2013

Filippense3 17 4-1Kinders sal gemaklik kan identifiseer met die idee van navolging. Illustreer dit aanvanklik met ‘n speletjie soos Simon-sê, en dan deur iets saam te doen, waarin hulle jou voorbeeld moet navolg. Jy kan ook die artikel “Laat ons leer van die olifante” gebruik om te illustreer hoe rolmodelle in die natuur werk. Die preekriglyn sluit hierby aan met ‘n ander voorbeeld, hoe ‘n mens leer om ‘n viool te maak. Dit is waarvan die teks ons ook leer. Dat ons rolmodelle nodig het. Teenoor die verkeerde rolmodelle moet gelowiges hulle hemelse identiteit voorop stel en dit elke dag prakties uitleef. Navorsing van Alan Kreider word gebruik om te wys hoe die eerste kerk as rolmodelle opgetree het, in die toewyding aan ‘n inklusiewe gemeenskap, in die diens wat Christene aan die wyer gemeenskap gelewer het, en in die vashou aan ‘n eiesoortige lewenstyl. Dit moet ook ons lewenstyl vandag stempel.

Filippense 3:17-4:1.ppt 1.4 MB Feb 18, 2013 23:07 Download 1174
Filippense 3:17-4:1.pptx 1.05 MB Feb 18, 2013 23:03 Download 848
Filippense 3:17-4:1.doc 100 KB Feb 18, 2013 23:02 Download 885

Romeine 10:8b-13 – 1ste Sondag in Lydenstyd – 17 Februarie 2013

Romeine10 8b-13Werk in Familietyd met die idee dat niemand deur God in die steek gelaat sal word nie soos geïllustreer in die verhaal van Daniël se drie vriende. Die preekriglyn werk met die “toring-ervaring" van Luther toe hy God se geregtigheid die eerste keer reg leer verstaan het. Ons teks is nog 'n plek in Romeine waar hierdie wonderlike vryspraak bevestig word: “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.” Dit is egter ‘n boodskap wat nie net ‘n persoonlike betekenis het nie. Dit snoer almal wat in Jesus Christus glo oor alle grense van nasieskap en sosiale stand saam. Die implikasies daarvan vir die kerk in ‘n gefragmenteerde gemeenskap soos De Doorns word uitgespel. In Christus is gelowiges een. Hierdie eenheid moet beliggaam word. Op hierdie manier word die Here se kerk 'n kragtige instrument in diens van God se werk in die wêreld.

Romeine 10:8b-13.ppt 1.06 MB Feb 10, 2013 23:14 Download 1189
Romeine 10:8b-13.pptx 966.5 KB Feb 10, 2013 23:12 Download 815
Romeine 10:8b-13.doc 118.5 KB Feb 10, 2013 23:10 Download 955

Eksodus 34:29-35 - Sondag van die Verheerliking – Feesdiens - 10 Februarie 2013

Eksodus34 29-35Fokus in Familietyd op die kerkjaar en verduidelik vir die kinders waar die Sondag van die Verheerliking inpas, halfpad tussen Kersfees en Paasfees. In die preekriglyn word die boodskap ingelei met die verhaal van Greg Boyle van Homeboy Industries, wat 'n span plastiese chirurge saamgestel het wat die tatoeëermerke van oud-bendelede verwyder, sodat hierdie bende-verwante tatoeëermerke hulle nie verhinder om werk te kry of in hulle betrekkings te vorder nie. In ons teks het Moses se voorkoms ook 'n geweldige impak op die Israeliete en op die gesag waarmee hy die Here se wet aan die volk oordra. Na sy ontmoeting met die Here op die berg, blink sy gesig. Dit lei tot vrees en respek vir Moses se kontak met God, en vir die wet en wil van die Here wat aan die volk oorgedra word. Die lig is egter nie Moses se eie lig nie, dis net die weerkaatsing van God se teenwoordigheid; God wat in genade sy getrouheid bevestig en Hom gedurig deur Moses aan die volk openbaar. In Christus is die pad na God se teenwoordigheid op 'n nuwe manier vir alle gelowiges oopgebreek. Almal kan vandag blink! Daarom moet ons God doelbewus opsoek, tyd in God se teenwoordigheid spandeer, God se Woord indrink, dit oordink en daarvolgens lewe.

Eksodus 34:29-35.ppt 1.19 MB Feb 05, 2013 08:08 Download 896
Eksodus 34:29-35.pptx 1.01 MB Feb 05, 2013 08:06 Download 842
Eksodus 34:29-35.doc 91 KB Feb 05, 2013 08:05 Download 837

Jeremia 1:4-10 - Vierde Sondag ná Epifanie - 3 Februarie 2013

Jeremia1 4-10Hierdie riglyn gee verskeie moontlikhede om Jeremia se roepingsverhaal in Familietyd te hanteer, aan die hand van óf 1) ‘n juffrou wat ‘n kind help met wiskunde, óf 2) die storie van Hattie May Wyatt wie se 57 sent ‘n Sondagskoolsentrum tot gevolg gehad het óf 3) die storie van Happy Feet wat beter natuurbewaring tot gevolg gehad het. Die preekriglyn werk met die verhaal van Lauren Blakemore wat deur haar worsteling met kanker die plan van God met haar lewe uitgevind het. Dit open die weg om oor Jeremia se roeping te gesels en klem te lê op verskillende aspekte van roeping: 1) die verbintenis van roeping aan ‘n spesifieke tyd en taak, 2) die rol van voorbereiding en vorming, 3) God se hantering van weerloosheid en weerstande, en ook 4) die krisis wat baie keer met roeping saamgaan. Almal van ons kan hierby leer, omdat almal van ons ‘n roeping van God ontvang.

Jeremia 1:4-10.ppt 751.5 KB Jan 28, 2013 16:26 Download 874
Jeremia 1:4-10.pptx 583.26 KB Jan 28, 2013 16:25 Download 849
Jeremia 1:4-10.doc 117.5 KB Jan 28, 2013 16:24 Download 972

Nehemia 8:1-3, 5-6, 8-10 - Derde Sondag ná Epifanie - 27 Januarie 2013

Nehemia8 1-3 -5-6 -8-10Nehemia 8 is ‘n heerlike manier om die betekenis van die wet aan kinders te verduidelik, nie in terme van die gebruiklike tien gebooie nie, maar in terme van die eerste 5 boeke van die Bybel wat die verhaal van God en sy mense vertel. Die preekriglyn word ingelei deur ’n bespreking van ’n nuwe godsdiens, Yoisme, die “oop-bron” benadering godsdiens van Dan Kriegman. Nehemia 8 wys daarenteen dat oop-bron-tegnieke briljant kan werk vir die beskikbaarstelling van informasie, maar nie die belangrikste vrae van die lewe kan beantwoord nie. Daarom speel die wet van die Here, die wetboek van Moses, só ’n sentrale rol in die teks. Die nougesette lees daarvan bring weer die volk in die regte verhouding met God en laat hulle in vreugde hulleself toewy aan die Here, omdat die volk die verrassende ontdekking doen dat dit nie soseer hulle is wat die wet verstaan nie, maar dat die wet van die Here hulle verstaan en die noodsaaklike riglyne gee om die verhouding met Hom te herstel.

Nehemia 8:1-3,5-6,8-10.ppt 875 KB Jan 21, 2013 14:11 Download 1178
Nehemia 8:1-3,5-6,8-10.pptx 719.3 KB Jan 21, 2013 14:09 Download 762
Nehemia 8:1-3,5-6,8-10.doc 119 KB Jan 21, 2013 14:08 Download 933

Jesaja 62:1-5 - Tweede Sondag ná Epifanie - 20 Januarie 2013

Jesaja62 1-5In Familietyd kan jy of aansluit by die verhaal van die eende-kerk in die preekriglyn se inleiding of by lidmate se troudag vreugde (met foto’s) en God se blydskap oor ons daaraan verbind. In die preekriglyn word aangesluit by die dilemma van die volk om hoop uit hulle sondige verlede of die moeilike omstandighede van die hede te put, al is hulle terug uit die ballingskap. Dit is eers wanneer hulle vanuit die toekoms oor hulle omstandighede dink, die toekoms wat God vir sy volk beplan, wat die vlam van hoop aangesteek word. Die terugkeer uit die ballingskap is ‘n eerste paaiement van God se voorkeurtoekoms, maar daar is nog baie meer. God wil sy verhouding met hulle herstel en hulle in ‘n nuwe Jerusalem, en ‘n nuwe hemel en aarde volledig tereg laat kom. In die toepassing van die preekriglyn word die implikasies hiervan vir ons gehoorsaamheid in die hede uitgespel. Ons is nooit in die verlede vasgeverf nie, en word bemoedig en versterk deur die toekoms wat God beloof. Hierdie toekomsgerigte geloof help ons reg kies en reg leef voor die liefdevolle God se aangesig in die hede.

Jesaja 62:1-5.ppt 745.5 KB Jan 14, 2013 12:09 Download 1110
Jesaja 62:1-5.pptx 649.89 KB Jan 14, 2013 12:08 Download 737
Jesaja 62:1-5.doc 99 KB Jan 14, 2013 12:07 Download 866

Jesaja 43:1-7 - Eerste Sondag ná Epifanie - 13 Januarie 2013

Jesaja43 1-7Hierdie teks leen homself om in Familietyd óf aan die doop gekoppel te word: "Ek het jou op jou naam geroep…" óf aan ‘n praktiese voorbeeld van bewaring, bv die verhaal van Daniël in die leeukuil. Gebruik die illustrasies in die PowerPoint sowel as die inligting oor leeus in die Word lêer om dit dramaties te vertel. Die preekriglyn sluit by die intensiewe proses om goud te suiwer aan as metafoor vir die wyse waarop die ballingskap die volk gesuiwer het. Jesaja bring die goeie boodskap aan hulle dat God hulle uit die ballingskap gaan terugbring, deur 'n nuwe eksodus, na hulle land, veral omdat sy Naam op die spel is. Dit is ’n boodskap wat ten doel het om nuwe vertroue by die volk in te boesem. Daarom die trooswoorde, “wees nie bevrees nie”. Dit leer ons dat God se goedheid ons onbesonne optrede verdwerg. God se goedheid maak van ons dwaasheid en doodsheid 'n smeltkroes waaruit herstelde, geneesde, gehoorsame mense na vore kan kom.

Jesaja 43:1-7.ppt 1.2 MB Jan 07, 2013 21:37 Download 886
Jesaja 43:1-7.pptx 1.02 MB Jan 07, 2013 21:35 Download 885
Jesaja 43:1-7.doc 101 KB Jan 07, 2013 21:32 Download 925

Matteus 2:1-12 - Epifaniefeesdiens - 6 Januarie 2013

Matteus2 1-12Epifanie nooi ons uit om oor die identiteit van die Christus-kind na te dink. Vir Familietyd kan jy een van die twee storielyne in die teks dramaties vertel - uit die perspektief van God se handelinge óf uit die perspektief van die konsternasie in Herodes se paleis. Die verhaal van die vierde wyse man kan ook baie effektief gebruik word wat fokus op die feit dat geskenke wat ons vir ander gee, juis vir Jesus gegee word. Die preekriglyn ontgin die identiteit van die Christuskind deur die oë van die onderskeie rolspelers, veral in terme van sy Koningskap. Deur só 'n beter begrip te kry van wie Jesus is, weet ons hoe om wys en reg voor God en met mekaar in God se wêreld te lewe.

Matteus 2:1-12.ppt 714 KB Dec 31, 2012 11:44 Download 885
Matteus 2:1-12.pptx 650.54 KB Dec 31, 2012 11:38 Download 744
Matteus 2:1-12.doc 115 KB Dec 31, 2012 11:35 Download 810

Psalm 148 - Sondag na Kersfees - 30 Desember 2012

Psalm148Help in Familietyd die kinders verstaan hoe wonderlik dit is dat ons saam met al die diere, al die natuurverskynsels en elke deel van hierdie skepping God kan loof. Jy kan die video Mashup of Stars and Whales Singing God’s Praise van Louie Giglio gebruik óf die lied asems van Koos van der Merwe van Prophet-faam – skakel en woorde ingesluit. Dit dek die tafel vir die ongebreidelde lof van Psalm 149 wat voete en stemme in beweging bring, beide in die wye heelal, sowel as op die aarde, geïllustreer met die kostelike storie van die skilpadresies in Nisswa in die VSA. Dit is só dat daar in die Westerse wêreld min aanvoeling oorgebly het vir hierdie onbegrensde en spontane lof van die psalm. Ons leef in ‘n ontluisterde wêreld. Daarmee het ons egter die beste van die geloof verloor. Lof is nie net ter wille van God nie, maar ook ter wille van ons. God het ons so gemaak dat ons in die daad van lofprysing die hoogste lewensvervulling ervaar wat menslik moontlik is. Daarom nooi die Psalm geharde Westerlinge uit om - in die jaar wat voorlê - die risiko te loop om 'n dankbare, verwonderde lewe van lof te begin lei. Dit sal nuwe deure vir ons oopmaak. Dit sal ons help om God op 'n nuwe manier te sien en te leer ken, en ons wêreld om 'n radikaal nuwe manier te sien en te beleef. Loof en prys die Here!

Psalm 148.ppt 1.16 MB Dec 04, 2012 09:10 Download 974
Psalm 148.pptx 984.55 KB Dec 04, 2012 09:09 Download 928
Psalm 148.doc 95 KB Dec 04, 2012 09:08 Download 1046

Psalm 96 – Kersfeesdiens – 25 Desember 2012

Psalm96Vertel in Familietyd die storie van “J is for Jesus: The sweetest story ever told” – Afrikaanse oorvertelling hier ingesluit. Onthou om “Candy Canes” vir die kinders te gee! Dit baan die weg vir ’n fokus op die vreugde wat Kersfees bring. God raak die wêreld aan. God bring hoop en genesing. God breek 'n toekoms vir God se wêreld oop. “Heaven and nature sing.” Psalm 96 vuur hierdie vreugde aan. Psalm 96 roep alle mense op aarde, alle volke, sy hele skepping – hemel, aarde, veld en see – op om te sing, te verkondig, te vertel, te aanbid! Soos Dirkie Smit skryf: “Elke Kersfees weer lê dié bondel hoop opnuut in die krip, dié stuk God-met-ons, dié stuk belofte, dié stuk nuutheid en lewe en toekoms en moontlikheid. Elke Kersfees weer is dié Kind mooi vir alle oë-wat-kan-hoop, wat-die-Onsienlike-kan-sien. Daarom troos dié blye tyding elke Kersfees weer op siekbeddens, in eensame kamers, in arm buurte, in bange harte. En elke Kersfees weer word ons genooi om daarvolgens te handel – téén alle sigbare ellende in, téén gruwelike misdaad en sinlose geweld, téén swaarkry, siekte en die dood.”

Psalm 96.ppt 841 KB Dec 04, 2012 08:12 Download 980
Psalm 96.pptx 748.32 KB Dec 04, 2012 08:07 Download 811
Psalm 96.doc 98.5 KB Dec 04, 2012 08:06 Download 1194

Lukas 1:39-45, (46-55) – 4de Sondag in Advent – Sondag van Liefde – 23 Desember 2012

Lukas1 39-55Gebruik in Familietyd óf die verhaal van die Kameeltjie wat Kersfees gevind het óf uittreksels van die fliek “Horton Hears a Who” om op ’n kindervriendelike manier by Maria se loflied aan te sluit. Dit gee ’n goeie oorgang na die preekriglyn wat die radikale diepte van die oorbekende Kersverhaal aan die hand van Elisabeth en Maria se lofsange ontgin. Die koms van die Messias veroorsaak nie nostalgie of romantiek nie, maar eerder ’n revolusie. Soos in die destydse wêreld die geboorte van die Messias-Koning 'n geweldige bedreiging vir die maghebbers van daardie tyd was, is dit vandag nog so. Laat ons hierdie revolusionêre betekenis van Jesus se geboorte vandag hoor. Laat dit ons lewens omkeer. Die goeie nuus van Kersfees is nooit vervelig nie. Dis ook nie 'n suikerlekker nie. Ons mag dit nie so hoor, of so oorvertel nie.

Lukas 1:39-55.ppt 1.17 MB Dec 04, 2012 07:49 Download 959
Lukas 1:39-55.pptx 1.02 MB Dec 04, 2012 07:46 Download 809
Lukas 1:39-55.doc 86.5 KB Dec 04, 2012 07:46 Download 1021

Lukas 3:7-18 – 3de Sondag in Advent – Sondag van Vreugde – 16 Desember 2012

Lukas3 7-18Met Familietyd kan jy aansluit by die aangrypende waarheid van die fokusteks dat verlossing juis vir sondaars is. Verf met ink op waterverfpapier en wys hoe JIK dit verwyder. Die preekriglyn sluit aan by die ontsetting van die vuurdoop op St Francisbaai ‘n paar weke na die watervloed. Dit is ‘n uitmergelende toets van ons menslike bestaan wat ons onomwonde met ons verganklikheid konfronteer. Net soos Johannes se prediking mense in Jesus se dae getoets en beoordeel het en hulle tot bekering opgeroep het, juis deur hulle van hul verganklikheid bewus te maak. Die enigste manier om staande te bly in sulke aanvegtinge, is om op die Here te fokus en Hom toe te laat om jou tot ‘n nuwe manier van lewe te bekeer, een waarin jy Sy manier van lewe aanleer. Só dra ook ons vandag vrugte wat by die bekering pas.

Lukas 3:7-18.ppt 1.14 MB Dec 03, 2012 18:11 Download 936
Lukas 3:7-18.pptx 892.92 KB Dec 03, 2012 18:09 Download 809
Lukas 3:7-18.doc 100 KB Dec 03, 2012 18:04 Download 1018

Lukas 3:1-6 – 2de Sondag in Advent – Sondag van Vrede – 9 Desember 2012

Lukas3 1-6Fokus in Familietyd op Johannes die Doper se unieke leefstyl – in die woestyn geleef en vreemde kos geëet – en maak dit werklik deur die kinders “jellie-wurms” te laat eet. Dit dek die tafel vir die preekriglyn wat op Johannes die Doper as die wegbereider vir Jesus fokus. Deur Johannes se optrede word die volk, ja, alle mense, voorberei vir die koms van die Messias. Daarmee val die lig nie net op die feit dát God in ons wêreld, en vir ons wêreld, verlossende geskiedenis kom maak nie, maar word die sluier ook gelig op hóé God hierdie geskiedenis maak. God maak geskiedenis deur gewone mense wat weet hoe afhanklik hulle van Hom is. Daarmee word ons ook ingesluit in hierdie Adventstyd. Ons word opgeroep om ons lewe te gee vir God se aksie sodat alle mense die verlossing kan sien wat van God kom.

Lukas 3:1-6.ppt 967.5 KB Dec 03, 2012 16:42 Download 950


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009