Kerkjaar 2012-13

Woord-en-feesSEISOEN VAN LUISTER

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en feesPreekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Preekstudies en liturgiese voorstelle

Die Preekstudies en liturgiese voorstelle: Woord en fees – Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Die Preekstudies en liturgiese voorstelle kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Woord en lewe (voorheen Leesrooster)

 

 

 

File Version Licence Size Added Hits
Romeine 5:1-5.doc 95 KB May 20, 2013 22:20 Download 950

Romeine 8:14-17– Pinksterfees – 19 Mei 2013

Romeine8 14-17Daar is 7 voorbeelde waaruit jy kan kies vir Familietyd, onder andere om met ’n pragtige storie van aanneming te werk óf die leiding van die Heilige Gees met ’n ballon op ’n karretjie te verduidelik. Die preekriglyn fokus op drie funksies van die Heilige Gees in ons lewe: sy begeleiding in ons lewe, sy bevestiging van ons kindskap en sy versekering van ons toekoms by God. Dit vra van ons toewyding, uitgespel aan die hand van die voorbeeld van die bekende twee vegtende honde.

Romeine 8:14-17.ppt 1.13 MB May 13, 2013 12:07 Download 1161
Romeine 8:14-17.pptx 1017.43 KB May 13, 2013 12:05 Download 851
Romeine 8:14-17.doc 133.5 KB May 13, 2013 12:04 Download 926

Openbaring 22:12-14,16-17, 20-21 – Sewende Sondag van Paastyd – 12 Mei 2013

Openbaring22 2-21Met Familietyd kan julle gesels oor die ontsyfering van kodes. Die konsep van Alfa en Omega kan dalk verduidelik word aan die hand van ’n aanhaling uit die Bybelse Ensiklopedie daaroor. Ons teksgedeelte is die afsluiting van die Openbaringboek. Deur verskeie sprekers wat aan die woord kom, word bemoedigings, waarskuwings, aankondigings, opdragte en gerusstellings gegee. Die bedoeling is om ons te verseker van wat op ons wag, en van die betroubaarheid van die beloftes waarop ons verwagting gebou is. Ons teksgedeelte beklemtoon daarom dat God in beheer is en die wêreld lei na sy doel daarmee. Ons kan Hom deur die krag van die Heilige Gees gehoorsaam omdat God se openbaring betroubaar is.

Openbaring 22:2-21.ppt 1.09 MB May 06, 2013 08:58 Download 1137
Openbaring 22:2-21.pptx 952.91 KB May 06, 2013 08:55 Download 855
Openbaring 22:2-21.doc 116.5 KB May 06, 2013 08:53 Download 860

Handelinge 1:1-11 – Hemelvaart – 09 Mei 2013

Handelinge1 1-11'n Pittige vertelling van die Hemelvaart verhaal na aanleiding van die teks uit Handelinge 1 is uiters geskik om kinders se nuuskierigheid bevredig na wat het regtig gebeur na Jesus se opstanding uit die dood – voorbeeld in die Word lêer met opsies vir kleiner kinders rondom legkaarte en krone. In die preekriglyn kyk ons saam met die dissipels van ouds vandag stip na die hemel. Ons sien met geloofsoë die wolk, die teken van God se teenwoordigheid by sy volk op aarde, wat Jesus wegneem na die regterhand van God. Ons hoor die belofte van die twee mans met wit klere, wat sê: "Hierdie Jesus sal net so terugkom." Aangesien ons Gereformeerde identiteit so nou met Hemelvaart gekoppel is, word 7 perspektiewe uit Coenie Burger se onlangse boek Waar is Jesus nou? Hoe Jesus ná sy Hemelvaart onder ons teenwoordig is en werk gebruik om ons te motiveer om met nuwe oortuiging die betekenis daarvan vir ons toe te eien en in Sy teenwoordigheid te leef.

Handelinge 1:1-11.ppt 878.5 KB May 06, 2013 08:45 Download 907
Handelinge 1:1-11.pptx 684.38 KB May 06, 2013 08:41 Download 759
Handelinge 1:1-11.doc 102.5 KB May 06, 2013 08:40 Download 859

Openbaring21 10-22-22 5Openbaring 21:10, 22-22:5 – Sesde Sondag van Paastyd – 05 Mei 2013

Familietyd het ‘n baie kreatiewe idee om saam met die kinders die nuwe Jerusalem te bou om die punt te illustreer dat die geloofsgemeenskap ander omhels en innooi om genesing te ervaar in die lig van die Lam. Die preekriglyn werk met die wonderlike uitsig wat ‘n mens kry van ons talle uitsigpunte in dorpe en berge as invalshoek vir die visie van die betekenis van die nuwe Jerusalem. Johannes sien van ‘n hoë berg af die heilige stad Jerusalem wat van God af uit die hemel uit afkom. Die radikaal nuwe stad word met sewe beloftes geteken wat op uitsigvolle manier die troosvolle toekoms vir al God se kinders teken.

Openbaring 21:10-22:5.ppt 1.2 MB Apr 29, 2013 12:11 Download 1194
Openbaring 21:10-22:5.pptx 820.41 KB Apr 29, 2013 12:08 Download 874
Openbaring 21:10-22:5.doc 89.5 KB Apr 29, 2013 12:06 Download 897

Openbaring 21:1-6 – Vyfde Sondag van Paastyd – 28 April 2013

Openbaring21 1-6In Familietyd kan jy aansluit by een van 3 voorstelle, bv. ons ervaring dat as jy die einde van ’n bangmaak fliek gesien het, jy met die volgende kykweer dapper kan wees deur die scary dele. Die preekriglyn sluit aan by twee speurverhale, Murder on the Orient Express van Agatha Christie en die onlangse 7 dae van Deon Meyer en wys hoe die begrensdheid van die tydperk waarin ’n saak opgelos moet (of kan) word, jou moed gee om deur te druk. Die Boek Openbaring wil dieselfde doen. In Openbaring 21 sien ons die ontknoping van die wêreld se geskiedenis. Sodat ons moed kan skep. En verstandig kan lewe. Sodat ons – spreekwoordelik - die regte perd kan opsaal. En die regte rigting inslaan om ons lewe vir God se aksie te gee.

Openbaring 21:1-6.ppt 905.5 KB Apr 22, 2013 09:47 Download 1146
Openbaring 21:1-6.pptx 810.82 KB Apr 22, 2013 09:45 Download 833
Openbaring 21:1-6.doc 99.5 KB Apr 22, 2013 09:44 Download 836

Openbaring 7:9-17 – Vierde Sondag van Paastyd – 21 April 2013

Openbaring7 9-17Vir Familietyd is daar drie alternatiewe wat vir jou genoeg invalshoeke gee vir dié teks om kinders in die betekenis in te lei. Die preekriglyn fokus op die werklikheid van vervolging met die verhaal van Perpetua wat in die 3de eeu nC in Kartago om die lewe gebring is, omdat sy kies om – in die aangesig van Romeinse vervolging – getrou aan die Here te bly. Die verhaal van Perpetua speel reg deur die eeue oor en oor af. Daar word bereken dat meer mense in die 20ste eeu vir hulle geloof gesterf het as in al die voorafgaande 19 eeue saam. Twee moderne voorbeelde word gegee. Vanuit dié verhale kan ons begrip kry vir die martelare van Openbaring 6 se smeekbede en noodkrete tot God om reg te laat geskied aan God se mense. Dit lei nie net tot die versekering in ons teks dat God terdeë daarvan bewus is en sal optree nie, maar ook ‘n motivering om getrou en gehoorsaam te wees deur boosheid as werklikheid te erken en te weerstaan.

Openbaring 7:9-17.ppt 872.5 KB Apr 15, 2013 10:49 Download 975
Openbaring 7:9-17.pptx 713.53 KB Apr 15, 2013 10:43 Download 821
Openbaring 7:9-17.doc 111.5 KB Apr 15, 2013 10:41 Download 971

Openbaring 5:11-14 – Derde Sondag van Paastyd – 14 April 2013

Openbaring5 11-14Hoewel kinders die fyner nuanses van hierdie gedeelte nie maklik sal begryp nie, stel Carolyn Brown (Forbid Them Not) voor dat gepoog word om te verduidelik dat “Lam” ‘n kodewoord is vir Jesus en “die een wat op die troon sit” ‘n kodewoord vir God is. Só kan ons die Paasboodskap ontsyfer. Openbaring 5 fokus op God se plan vir die wêreld, die boekrol wat van voor en van agter vol geskryf is. God se plan tot voordeel van die hele kosmos is gereed om te ontplooi. Daar kom egter 'n sleuteldraer kort. Niemand kan gevind word wat waardig is om die boekrol oop te maak nie. Wat gaan gebeur? Dan kan een van die 24 ouderlinge Johannes se trane nie langer verduur nie. Hy vra Johannes om op te hou huil. Alles is nie verlore nie. Daar is Iemand wat op grond van sy optrede waardig is om die boekrol oop te maak. Dit is die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, wat reeds oorwin het. Die oomblik toe die Lam die boekrol neem, bars daar lofprysing en aanbidding los! Die groot verrassing is dat hierdie hemelse erediens reeds aan die gang is. Ons kan daaraan deelneem, saam met die res van die skepping.

Openbaring 5:11-14.ppt 1.01 MB Apr 01, 2013 17:03 Download 1139
Openbaring 5:11-14.pptx 904.82 KB Apr 01, 2013 16:59 Download 776
Openbaring 5:11-14.doc 102 KB Apr 01, 2013 16:56 Download 878

Openbaring 1:4-8 – Tweede Sondag van Paastyd – 07 April 2013

Openbaring1 4-8Die konsep van God se bestaan en grootheid kan in Familietyd aan die hand van die beskrywing van die Alfa en die Omega verduidelik word. Die preekriglyn begin met die voorbeeld van Koning Louis XIV van Frankryk wat verkies het om "Louis die Grote" genoem te word. Daarteenoor wys Openbaring Wie werklik groot is, voor Wie se regterstoel die wêreldgeskiedenis gaan eindig: Jesus Christus. Johannes help ons daarmee verstaan wat in die wêreld se geskiedenis aan die gebeur is. Só leer God ons dat dit maak sin om Jesus na te volg en te gehoorsaam. Wie kies om aan Jesus getrou te bly, bly reg georiënteer aan God se wil, en sal as oorwinnaar in Christus eindig.

Openbaring 1:4-8.ppt 1.25 MB Apr 01, 2013 10:19 Download 960
Openbaring 1:4-8.pptx 1.11 MB Apr 01, 2013 10:16 Download 907
Openbaring 1:4-8.doc 105 KB Apr 01, 2013 10:15 Download 971

Johannes 20:1-18 – Paasfees – 31 Maart 2013

Johannes20 1-18Daar is drie opsies vir Familietyd, ’n gesprek oor God wat nie toegelaat het dat die bose mense wen nie, ’n gesprek oor geloof aan die hand van praktiese voorbeelde, of ’n fokus op die nuwe lewe van die opstanding aan die hand van die “Firebird Suite” uit Disney se Fantasia 2000. Die preekriglyn fokus op die feit dat ons eintlik op die Saterdag tussen Goeie Vrydag en Paassondag lewe. Stil Saterdag. Wat die dissipels op 'n klein skaal beleef het – drie dae van rou oor een Man wat aan die kruis gesterf het – beleef ons nou op 'n kosmiese skaal. Die menslike geskiedenis knars voort tussen die twee pole van belofte van vervulling. Kan ons glo dat God iets mooi uit die kruis kan maak? Die teks antwoord bevestigend. Maria en die dissipels se ontdekking van Jesus se ware identiteit as die Here, is immers die fokus van die Johannes evangelie. Stil Saterdag, die hooplose sug onder die lyding en swaarkry van die wêreld, word op Paassondag verbreek met die jubeling: Die Here leef!

Johannes 20:1-18.ppt 729 KB Mar 25, 2013 16:02 Download 1207
Johannes 20:1-18.pptx 629.5 KB Mar 25, 2013 16:00 Download 807
Johannes 20:1-18.doc 121.5 KB Mar 25, 2013 16:00 Download 1007

Johannes 18:1-19:42 – Goeie Vrydag – 29 Maart 2013

Johannes18 1-19 42Hierdie Goeie Vrydag diens is ‘n baie sober diens, gestroop van alle fieterjasies. Omdat die fokusteks ‘n lang Skrifgedeelte is, kies ons om dit as een stuk liturgie te gebruik, afgewissel met ander elemente. Dit sal sinvol wees om lidmate te laat deelneem aan die liturgie, van begin tot einde. Daar is wel ‘n kort preekriglyn wat deel van die liturgie gemaak kan word. Dit fokus op Jesus as die Hoofkarakter van die gebeure. Jesus se waardigheid en kalmte midde-in die afgryslike vyandigheid en verraad maak van die weg van smarte ’n oorwinningsmars. Die kruis word daarom ’n troon. Hoewel ons nie geroep is om vir die wêreld se sonde te sterf nie, kan ons baie by Jesus leer. Ons leer by Hom om getrou te bly aan God, om te fokus op ons roeping, en nie terug te deins vir die lyding wat dit inhou nie.

Johannes 18:1-19:42.ppt 2.35 MB Mar 25, 2013 15:59 Download 1204
Johannes 18:1-19:42.pptx 2.07 MB Mar 25, 2013 15:55 Download 887
Johannes 18:1-19:42.doc 170 KB Mar 25, 2013 15:51 Download 935

Filippense 2:5-11 – Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag) – 24 Maart 2013

Filippense2 5-11Vandag is Palmsondag! Laat die kinders met palmtakke (of vlae) in die kerk inkom en verduidelik vir hulle dat mense op dié manier vir Jesus as koning geëer het. Jy kan ook die verhaal van “Yertle the Turtle” gebruik om nederigheid te illustreer. Die preekriglyn begin met die verhaal van 'n bejaarde egpaar se verstommende selfgerigtheid om die menslike vermoë om jouself in die sentrum van die heelal te plaas, te parodeer. Die interessante is, as selfgerigtheid en die soek van eie belange gewerk het, sou mens nog iets ten gunste daarvan kon sê. Die menslike geskiedenis is vol voorbeelde dat dit nie werk nie. God se wêreld is so aanmekaar gesit, dat mense wat op hulself en hulle eie vooruitgang fokus, juis ondergaan – soos in die uitstekende film, Les Misérables, gesien kan word, waar geluk is om - soos Jean Valjean - te kies om selfopofferend goed aan ander te doen. Dit verg opoffering en stel hom aan gevaar bloot, maar ontsluit die weg na geluk en vrede. Die vraag is of dit dus moontlik is om verander te word van 'n selfgerigte mens na iemand wat omgee vir ander? Paulus sê onomwonde ja en gebruik die voorbeeld van Jesus se ontlediging en vernedering. Wanneer Hy die sentrum van ons lewe word, verander Hy ons van binne af om soos Hy te wees. En kan ons opstaan in 'n nuwe lewe van diens, saam met Christus.

Filippense 2:5-11.ppt 1.23 MB Mar 18, 2013 10:35 Download 1060
Filippense 2:5-11.pptx 924.37 KB Mar 18, 2013 10:33 Download 860
Filippense 2:5-11.doc 157.5 KB Mar 18, 2013 10:32 Download 1080

Filippense 3:4b-14 – 5de Sondag in Lydenstyd – 17 Maart 2013

Filippense3 4b-14Met Familietyd kan jy fokus op die relatiewe waarde van dinge waarmee ons wil spog, bv handelsmerke. Dit gee ‘n goeie oorgang na die preekriglyn wat werk met die verhaal van Neil Boorman wat sy identiteit in handelsmerke gevind het. Hierdie teks daag só ‘n idee uit en wys dat die regte handelsmerke uiteindelik net uiterlike dinge is. Dit is waardeloos in verhouding tot Christus. Dit is waarom daar ‘n nuwe strewe in Paulus se lewe is, "Omdat Christus my Syne gemaak het..." Vanuit hierdie persoonlike verhouding met Christus ondervind ons die krag van sy opstanding, die deelhê aan sy lyding en die verwagting van die opstanding uit die dood.

Filippense 3:4b-14.ppt 1.08 MB Mar 11, 2013 13:50 Download 1151
Filippense 3:4b-14.pptx 927.23 KB Mar 11, 2013 13:48 Download 900
Filippense 3:4b-14.doc 103.5 KB Mar 11, 2013 13:47 Download 898

2 Korintiërs 5:16-21 – 4de Sondag in Lydenstyd – 10 Maart 2013

2Korintiers5 16-21Die tradisionele manier om hierdie teks te verduidelik, is met ‘n skoenlapper – ’n hele paar idees word in die Familietyd riglyn gegee om die gedagte dat ons nuwe mense is, vir kinders te verduidelik. Die preekriglyn werk met die voorbeeld van Michelangelo se skilderwerk van tonele uit die skepping, val en vloed op die plafon van die Sistynse Kapel in Rome. Die pragtige kunswerk het egter byna onmiddellik begin verdof. Mense het vergeet hoe dit oorspronklik gelyk het. Gewapen met 'n spesiale skoonmaakmiddel het Fabrizio Mancinelli en Gianluigi Colalucci die werk gerestoureer. Die resultate was verstommend. Niemand kon hulle indink dat soveel verstommende kleure onder die eeue van vuil aanpaksel skuil nie. Vir die eerste keer in byna 500 jaar kon mense die kunswerk sien soos dit bedoel was om te lyk, in volle kleur en glorie. Dit is in ’n neutedop wat met God se vernuwingswerk in mense se lewens gebeur. God bring herstel en genesing in mense se lewens. Daarom verhelder God in Christus die oorspronklike bedoeling en heerlikheid waarmee mense geskape is. Daarmee plaas God mense op pad na sy heerlike bestemming vir hulle. Daarmee vernuwe God hulle verhouding met mekaar, met hulle wêreld en met God self. Dit alles gebeur op grond van die versoening wat in Christus moontlik gemaak is.

2 Korintiërs 5:16-21.ppt 1.23 MB Mar 01, 2013 08:25 Download 1009
2 Korintiërs 5:16-21.pptx 994.5 KB Mar 01, 2013 08:24 Download 776
2 Korintiërs 5:16-21.doc 106 KB Mar 01, 2013 08:23 Download 966


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009