Kerkjaar 2013-14

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Meer inligting

File Version Licence Size Added Hits
Handelinge 1:1-11.doc 116.5 KB May 26, 2014 23:52 Download 806

Handelinge 17: 22 – 31 – Sesde Sondag van Paastyd – 25 Mei 2014

Handelinge17 22-31Vir Familietyd is daar ’n blokkiesraaisel gebaseer op die teks sowel as ’n inkleurprent. Die preekriglyn is gebaseer op die insigte van NT Wright in Acts for everyone, Part 2 en begin met die invalshoek van die vermoë van meesterskaakspelers wat in staat is om teen verskeie opponente tegelyk te speel. Paulus tree op die Areopagus soos 'n meesterskaakspeler op. Hy spreek op 'n briljante manier verskillende denkrigtings aan, en bring dit in verband met die kennis oor God wat in Jesus Christus openbaar word. Hy is nie net tevrede om aansluiting by die Griekse denkwyse te vind nie, maar wil die Grieke help om ware Godskennis te ontdek.

Hier is die gewone 2003 PowerPoint

Handelinge 17:22-31.pptx 970.35 KB May 20, 2014 06:21 Download 658
Handelinge 17:22-31.doc 178 KB May 20, 2014 06:20 Download 684

Handelinge 7:55-60 – Vyfde Sondag van Paastyd – 18 Mei 2014

Handelinge7 55-60Vandag is die perfekte geleentheid om weer ’n slag in te tree vir die vervolgde kerk en die kinders daaroor in te lig sowel as hulle vir julle sendelinge te laat bid. Daar is video’s en ander opsies in die riglyne. Die preekriglyn begin met die vraag, wat dit vir mense moontlik maak om hul eie dood in die gesig te staar ter wille van Christus? Die onlangse standvastigheid van Yousef Nadarkhani wat in Iran ter dood veroordeel is omdat hy Islam verruil het vir die Christelike geloof, word as moderne voorbeeld gebruik. Een van die antwoorde is dat hulle verder sien as die sigbare. Martelare sien die heerlikheid van God, en sien Jesus Christus in die verhewe posisie aan die regterhand van God staan. Hulle weet hulle lewe is verborge in Christus by God. Soos dit die geval was in die lewe van Stefanus, die eerste martelaar, wat op dié wyse ‘n kragtige getuie word aan die Jode van die heerlikheid van God. Anders as wat mens sou verwag laat martelaarskap die kerk groei. Die evangelie versprei en die kerk groei nie bloot deur mooi, passievolle preke nie. Die voorbeeld van die martelare, mans en vroue, wat tot in die dood volhard, trek ander nader aan die geloof in Christus. Die saad van die evangelie is inderdaad die bloed van die martelare.

Handelinge 7:55-60.ppt 1.2 MB May 13, 2014 05:27 Download 770
Handelinge 7:55-60.pptx 1.05 MB May 13, 2014 05:26 Download 739
Handelinge 7:55-60.doc 92.5 KB May 13, 2014 05:25 Download 835

Handelinge 2:42-47 – Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag) – 11 Mei 2014

Handelinge2 42-47Lees met Familietyd die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert en ander en laat almal hulle hande opsteek elke keer wat hulle ’n aktiwiteit hoor. Gesels dan oor wat daarvan ook in julle gemeente gedoen word. Die preekriglyn werk met die voorbeeld van klein Dustin se vrygewigheid as dit by Smarties kom, soos vertel deur Kevin Harney, 'n Amerikaanse predikant. Dustin se ma het altyd gelag en gesê die Smarty is Dustin se dankoffer. Uit elke tien Smarties kry die dominee een. Vir Kevin was die belewenis egter groter. "Wat ek gesien het, is 'n klein seuntjie wat lief was om te deel, en wat die krag van vrygewigheid klein-klein herken en beleef het. Sedertdien vra ek myself gereeld af: 'Hoe vaar ek met die uitdeel van my eie Smarties?'" Verlede Sondag het ons aandag gegee aan die dringende, intense boodskap van bekering. God se werk in Christus, deur die krag van die Heilige Gees, skep altyd nuwe gemeenskap. In ons teks word die karaktertrekke van die geloofsgemeenskap wat die Heilige Gees deur bekering skep, op 'n besondere manier beskryf. Dis soos die gemeenskaplike vrug van bekering lyk. Gesonde gemeentes vertoon ook dié kenmerke. Na die voorbeeld van Dustin, die gesonde lewe van geloofsgemeenskappe word gedra deur duisende dade van omgee en barmhartigheid. Soos Dustin se dominee, Kevin, kan ons ons gerus gereeld afvra: "Hoe vaar ek met die uitdeel van my Smarties?"

Handelinge 2:42-47.ppt 1.45 MB May 05, 2014 08:25 Download 809
Handelinge 2:42-47.pptx 1.04 MB May 05, 2014 08:23 Download 687
Handelinge 2:42-47.doc 116.5 KB May 05, 2014 08:22 Download 1000

Handelinge 2:14a, 36-41 – Derde Sondag van Paastyd (Arbeidsondag) – 4 Mei 2014

Handelinge2 36-41Vir Familietyd is daar ’n hele paar moontlikhede om ’n gesprek oor die doop te voer. Jy kan dit doen aan die hand van die Toy Story fliek, ’n baba-foto-album of Bybel-Media se boekie “Met jou doop”. Die preekriglyn begin met die verhaal van die jong monnik wat raad by 'n ou, ervare monnik gaan vra het hoe om ‘n heilige te word. Sy onverwagse optrede deur die jong monnik met ‘n plank rond te jaag, plaas ons onmiddellik onder die invloed van die teks se intense en dringende oproep aan almal wat luister, om te reageer op die verlossing wat Jesus moontlik maak. Nou is dit tyd vir reaksie. Petrus roep ons tot bekering as ‘n totale heroriëntering van ons lewe, sodat dit in pas kom met wat God doen en vra. Saam met bekering as die luisteraars se reaksie op die werk en beloftes van God, roep hy ons ook op tot die doop as bevestiging en toesegging van God se werk in ons lewe. Só word ons ingesluit in die geloofsgemeenskap wat God op aarde skep.

Handelinge 2:36-41.ppt 1.66 MB Apr 29, 2014 17:45 Download 749
Handelinge 2:36-41.pptx 1.12 MB Apr 29, 2014 17:43 Download 634
Handelinge 2:36-41.doc 103 KB Apr 29, 2014 17:42 Download 760

Handelinge 2:14a, 22-32 – Tweede Sondag van Paastyd – 27 April 2014

Handelinge2 22-32Jy kan in Familietyd die teks op ‘n eenvoudige wyse oorvertel aan die hand van die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert en ander. Daar is ook ’n blokkiesraaisel. Die preekriglyn plaas ’n mens in die konteks van Pinksterdag en die verwarring wat by die mense van Jerusalem ontstaan wat nie net met die opstanding moet rekening hou nie, maar nou ook met die Heilige Gees se uitstorting op die dissipelkring. Wie is hierdie Jesus van Nasaret nou regtig? Dit is immers die mees wesenlike vraag van die Christelike geloof. Petrus se toespraak gee daarop die regte perspektief. Nie net is Jesus die Messias wat in die OT voorspel is nie. Nie net het Hy opgestaan uit die dood soos almal in Jerusalem weet nie. Hy is ook nie net die Een wat opgeneem is na die hemel toe nie. Hy is die Een wat die Heilige Gees, God se belofte, oor alle gelowiges uitgestort het. Dit is wat Jerusalem gesien en gehoor het. Dit is wat vir die hele wêreld bedoel is.

Handelinge 2:14a, 22-32.pptx 1.38 MB Apr 17, 2014 17:36 Download 821
Handelinge 2:14a, 22-32.pptx 1.21 MB Apr 17, 2014 17:34 Download 758
Handelinge 2:14a, 22-32.doc 158 KB Apr 17, 2014 17:33 Download 790

Handelinge 10:34-43 – Paasfees – 20 April 2014

Handelinge10 34-43As omstandighede dit toelaat, kan julle vir Familietyd “Paasfees” kolwyntjies (cupcakes) maak! Jy kan met paaseiers die leë graf verduidelik en met gewone eiers dat ons verskillend aan die buitekant lyk, maar dat ons binnekant dieselfde is – en God is lief vir ons almal. Ons teks speel af aan huis van die heidense offisier, Kornelius. Petrus getuig oor al die groot dinge wat God deur Jesus in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy beklemtoon dat die gebeure rondom Jesus egte geskiedkundige feite is. Elkeen wat in Hom glo, sê Petrus, ontvang die vergewing van sonder deur sy Naam. Dit beteken dat Jesus se opstanding spesifiek vir hierdie konkrete wêreld waarin ons leef, iets te sê het. Jesus se opstanding is nie 'n sprokie, mite, feëverhaal of legende wat ons wegvoer na 'n droomwêreld, of na 'n tyd, eendag, lank, lank gelede nie. Dit gaan oor konkrete feite wat vir 'n konkrete wêreld iets te sê het. Die opstanding sê niks is so dood dat God dit nie lewend kan maak nie. Niks is so gebroke dat God dit nie kan herstel nie. Niemand is so verlore dat God hulle nie kan red nie. Die toekoms is nie so donker dat God dit nie kan deurbreek nie.

Handelinge 10:34-43.ppt 1.55 MB Apr 14, 2014 16:36 Download 770
Handelinge 10:34-43.pptx 1.38 MB Apr 14, 2014 16:35 Download 654
Handelinge 10:34-43.doc 128.5 KB Apr 14, 2014 16:30 Download 741

Johannes 18:1-19:42 – Goeie Vrydag – 18 April 2014

Johannes18 1-19 42aMet Familietyd kan jy ’n verkorte deel van die verhaal dramaties vir die kinders vertel aan die hand van Die Nuwe Testament vir kinders – teks ingesluit. Die preekriglyn gebruik Johannes 18:15-27 tesame met 19:15-16, 21-22. As inleiding word die Experience Project se aanpak gebruik wat mense die geleentheid gee om onder andere oor hulle mislukkings te skryf. Dit is merkwaardig hoe baie mense hulself as volslae mislukking beskou! ’n Mens kan dieselfde oor Jesus dink. Die kruisverhaal eindig immers op die tragiese noot van Jesus se verwerping, veroordeling en tragiese teregstelling. Hoekom? Deel van die antwoord is: Jesus stel teleur. Sy dissipels en volgelinge het gedink hulle gaan die Romeinse weermag oorweldig, maar dit gebeur nie. Daarom verwerp Judas Hom. Die Skrifgeleerdes en Fariseërs kon nie glo dat hierdie Jesus die man is waarvan hulle geskrifte praat en vir wie hulle al so lank wag nie. Daarom verwerp hulle Hom. Die dieper antwoord is egter, dat terwyl die dissipels vlug, Judas verraad pleeg, en Petrus Jesus verloën, Jesus bly glo in sy dissipels. Is Jesus naïef oor ons? Nee. Want, Hy het na drie dae weer opgestaan uit die dood. Hy bemagtig ons nou en nooi ons om vanuit sy oorwinning te lewe, vervul deur die Heilige Gees. Dit is ons erfdeel, ons belofte, ons geskenk.

Johannes 18:1-19:42.ppt 1.57 MB Apr 14, 2014 16:29 Download 776
Johannes 18:1-19:42.pptx 1.34 MB Apr 14, 2014 16:27 Download 709
Johannes 18:1-19:42.doc 212 KB Apr 14, 2014 16:26 Download 779

Matteus 26:14-27:46 – 6de Sondag in Lydenstyd/ Palmsondag – 13 April 2014

Matteus26 14-27 46Soos altyd is dit belangriker dat kinders die Bybelverhale hoor, eerder as ’n lessie daaroor. Moenie bang wees om gewoon die storie van die intog in Jerusalem of die passie (of dele daarvan) te vertel nie. Daar is ook allerhande idees van craft wat jy kan gebruik of maak in die vertel van die verhale en ‘n pragtige inkleurprent van ’n kind wat “hosanna” sing. Die preekriglyn werk met Matteus 27:27-44 en die fyn lyn tussen spot en geloof. Verstommend genoeg het die mense van Jerusalem Jesus 'n paar dae vantevore toegejuig en hulde aan Hom betoon. Skaars 'n paar dae later verwerp Jerusalem Jesus. Matteus wys egter vir ons nie net Jesus se verwerping nie, maar ook die geleenthede waarop Jesus bespot is. Tog is dit waaroor Jesus besport word, presies dit wat ons van Hom glo. Daar is inderdaad 'n dun lyn tussen geloof en bespotting. Die ongeloof waarmee die spotters Jesus gadeslaan sit juis agter hulle bespotting. Diegene wat met die oë van geloof na Jesus kyk, sien in hierdie titels die waarheid oor Jesus. Daar is 'n dun lyn tussen verraad, verloëning, spot en geloof.

Matteus 26:14-27:46.ppt 814.5 KB Apr 08, 2014 03:33 Download 913
Matteus 26:14-27:46.pptx 672.63 KB Apr 08, 2014 03:31 Download 654
Matteus 26:14-27:46.doc 154.5 KB Apr 08, 2014 03:31 Download 852

Johannes 11:1-45 – 5de Sondag in Lydenstyd – 6 April 2014

Johannes11 1-45Hierdie verhaal leen homself om dit dramaties oor te vertel vir die kinders aan die hand van die riglyn wat ons gee. Dieselfde geld die preekriglyn. Hierdie besondere openbaring van Jesus sê, mag oor die dood word as ’n diep menslike drama vertel. Wat dit veral besonders maak, is dat Johannes nie vanuit die hoogtepunte van die lewe daarna kyk nie, maar vanuit die laagtepunte, vanuit die hartseer van ’n Marta en Maria oor hulle broer Lasarus se dood. Dit is een ding om oor God te praat wanneer alles goed gaan, wanneer alles vlot verloop, wanneer dinge uitwerk. Maar waar is God en hoe is God wanneer dinge skeef loop, en dinge nie uitwerk nie? Dit is wat die verhaal van Lasarus vir ons wil vertel.

Johannes 11:1-45.ppt 1.41 MB Mar 30, 2014 06:26 Download 866
Johannes 11:1-45.pptx 1.2 MB Mar 30, 2014 06:24 Download 742
Johannes 11:1-45.doc 133 KB Mar 30, 2014 06:24 Download 851

Johannes 9:1-41 – 4de Sondag in Lydenstyd – 30 Maart 2014

Johannes9 1-41Dit is belangrik dat kinders die Bybel hoor en leer ken. Jy hoef dus nie ’n “lessie” of “boodskap” te gee nie – vertel bloot die verhaal! Wees kreatief (en dapper) in die manier waarop jy dit vertel. Jy kan bv. as Bybelse karakter aantrek (of ’n lidmaat vra om dit te doen!) en die storie vertel asof jy self die blinde man is. Julle kan dit opvoer. Of poppe en poppekas gebruik, of selfs papierpoppe. Daar is ook prente en ekstra voorstelle vir aktiwiteite. Die preekriglyn begin met die verhaal van Steve Florence se dogter wat aan anoreksie en bulimie gely het en gehospitaliseer is. Haar dokter het die verhaal van die genesing van die blinde man gebruik om haar te help om weer te begin eet, en sy kon weer 'n gebalanseerde lewe hervat. Dit is die punt van hierdie verhaal, dat Jesus mense genees. Trouens Hy het meer blindes as mense wat aan ander siektes gely het, genees. Blindheid kan wees om fisies nie te kan sien nie. Daar is ook geestelike blindheid. Daarom is daar in die teks 'n belangrike beweging in die lewe van die blinde man te bespeur, 'n beweging van fisieke blindheid na fisieke sig, maar ook 'n geestelike beweging van groeiende insig in wie Jesus is. Dít is die boodskap ook vir ons vandag.

Johannes 9:1-41.ppt 1.32 MB Mar 25, 2014 05:13 Download 804
Johannes 9:1-41.pptx 794.64 KB Mar 25, 2014 05:10 Download 664
Johannes 9:1-41.doc 105 KB Mar 25, 2014 05:10 Download 777

Johannes 4:5-42 – 3de Sondag in Lydenstyd – 23 Maart 2014

Johannes4 5-42Daar is ‘n praktiese idee om “lewende water” vir kinders te verduidelik sowel as inkleurprente vir Familietyd. Die preekriglyn begin met die innoverende planne van die internasionale SETI-projek om lewe in die buitenste ruim te vind deur sagteware op miljoene tuisrekenaars daarvoor in te span eerder as ‘n moderne superrekenaar. Soms word wonderwerke en buitengewone take ten beste afgehandel deur op die gewone, alledaagse staat te maak. Dat dit beslis so werk met ons diens aan God word dan stapsgewyse uitgepak in die preekriglyn wat vir ons leer dat daar min alledaags aan die alledaagse is – spesifiek wanneer jy Jesus navolg. Ja, mens leer in hierdie teks om die gewone en alledaagse nooit te onderskat nie. Selfs nie eers die gewone en gevestigde praktyke, vooroordele en vyandskappe nie. Die bekende struikelblokke, twispunte en debatte kan die materiaal van deurbrake word. Gewone behoeftes, soos na water – gebore uit fisiese dors van die reis, of geestelike dors na vervulling en tuiskoms, kan lewens en gemeenskappe verander.

Johannes 4:5-42.ppt 1.23 MB Mar 16, 2014 09:49 Download 804
Johannes 4:5-42.pptx 1.01 MB Mar 16, 2014 09:48 Download 697
Johannes 4:5-42.doc 85.5 KB Mar 16, 2014 09:47 Download 769

Johannes 3:1-17– 2de Sondag in Lydenstyd – 16 Maart 2014

Johannes3 1-17In Familietyd kan jy verduidelik wat geloof is, óf die verhaal dramaties voorlees, óf die pragtige “Papa, do you love me?” toepassing deur Barbara Joosse en Barbara Lavallee aanskaf wat die verhaal van ’n Masai seun vertel wat allerhande vreeslike goed beskryf wat hy dalk kan doen en dan vra of sy pa hom nog sal liefhê, terwyl die pa aandring dat hy sy seun altyd sal liefhê. Die preekriglyn werk met die wonderverhale op die webtuiste Touched by the Hand of God wat van God se teenwoordigheid, deurbrake wat God gee, en Goddelike tekens vertel. Dié vingerafdrukke van God is oral rondom ons. Soos Albert Einstein gesê het: "Toeval is God se manier om anoniem te bly." Uit dié hoek word die verhaal van Nikodemus vertel wat geloof as ‘n geskenk van God beskryf, iets wat jy nie self kan opwek nie. God skenk dit op 'n wonderbaarlike manier aan jou. Dit is dié wonder wat saak maak, soos dit in die gesprek tussen Jesus en Nikodemus ontvou. Nikodemus moes leer om nie langer "van onder" af oor dinge te dink nie, maar "van bo" af.

Johannes 3:1-17.ppt 1.46 MB Mar 10, 2014 05:31 Download 818
Johannes 3:1-17.pptx 1.18 MB Mar 10, 2014 05:29 Download 609
Johannes 3:1-17.doc 100 KB Mar 10, 2014 05:28 Download 814

Matteus 4:1-11– 1ste Sondag in Lydenstyd – 9 Maart 2014

Matteus4 1-11Lees die fokusteks uit die Nuwe Testament vir kinders om met die kinders ’n gesprek oor die teks in te lei. Die preekriglyn werk met die verhaal van ene Jennifer wat tot parlementslid vir haar kiesafdeling verkies is. Sy het haar nominasie as parlementêre kandidaat beskou as ’n geleentheid om die wêreld te verander, mense se omstandighede te verbeter en die omgewing te transformeer. Totdat sy ander stemme in haar gedagte gehoor het; stemme wat haar aan die geleentheid om geld te maak, herinner; stemme wat haar aan haar eie voorspoed laat dink het. Sy het ervaar dat nadat sy sukses behaal het, dit uitdagend is om op haar roeping te bly fokus. Volgens Matteus is Jesus met dieselfde fluisterstemme gekonfronteer as wat Jennifer na die suksesvolle verkiesingsveldtog gehoor het. Die dramatiese toneel is die woestyn, waar Jesus eensaam is, naderhand honger word, en dan deur duiwel aangeval word om sy roeping te probeer verdraai. Die positiewe uitkoms hiervan was dat Jesus daardeur in sy identiteit en roeping bevestig is, en so voorberei is om sy roeping verder in sy bediening te omhels.

Matteus 4:1-11.ppt 908.5 KB Mar 04, 2014 15:54 Download 814
Matteus 4:1-11.pptx 710.08 KB Mar 04, 2014 15:52 Download 685
Matteus 4:1-11.doc 111 KB Mar 04, 2014 15:50 Download 731

Matteus 17:1-9 – Sondag van Verheerliking – 2 Maart 2014

Matteus17 1-9Hierdie is een van daardie verhale vir kinders wat belangriker is om te vertel as te verduidelik. As jy die konsep van die verheerliking wil verduidelik, is die beste kinderverhaal om te gebruik waarskynlik Fiona in Shrek. Die preekriglyn begin met die storie van Craig Larson wat van pragtige foto's hou en ’n besondere ervaring met ’n oopvou-bladsy foto van die Grand Tetonberge het. Dit gee hom ’n ervaring wat hom laat dink aan die diepte wat God in ’n verhouding met Hom vir ons moontlik maak. Dit gee ’n inleiding na die die ekstra bladsy wat vir Petrus, Jakobus en Johannes op 'n hoë berg oopgevou word. Hulle het al verskeie van Jesus se wonderdade beleef. Hier sien hulle egter 'n groter en nuwer heerlikheid. Hierdie ervaring het dus onomwonde vir die dissipels gesê, hierdie Jesus is die een waarom die hele evangelie draai. Hy is die goeie nuus vir die nasies. Hy moet verkondig word as dié Een na wie almal oor die hele wêreld moet luister.

Matteus 17:1-9.ppt 1.61 MB Feb 24, 2014 05:32 Download 998


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009